Pan zbuduje ci dom

00078682

 

Któż nie tęskni za domem, zwłaszcza, gdy go stracił -nawet z własnej winy. Bynajmniej nie chodzi tu o mury. Bo dom to nie mury, ale ludzie i bliskie z nimi relacje…

 

 

 

 

 

Nie trudno się domyśleć, że mocniej niż zwykle wybrzmiało proroctwo proroka Natana z IV niedzieli Adwentu „Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom” wysłuchane na zakończenie rekolekcji dla Bezdomnych i w dodatku drżącym głosem czytane przez jednego z nich. Kolejne już rekolekcje dla Bezdomnych odbyły się w kościele sióstr duchaczek w Krakowie w dniach 15 – 17 grudnia. Kościół św. Tomasza na trzy dni stał się „domem” dla nie mających dachu nad głową. Uczestników w tym roku było jak nigdy dotąd... We Mszy św. na zakończenie i w Wigilii dla Bezdomnych uczestniczyło przeszło 100 osób. Rekolekcje prowadził ks. Mirosław Tosza – charyzmatyczny duszpasterz bezdomnych z Jaworzna, który przywiózł ze sobą wspomagający go religijny zespół instrumentalno – wokalny z Ukrainy. Grupa młodych towarzyszyła rekolekcjom przez religijną piosenkę i dodatkowo wprowadzał rodzinny klimat spotkania z Bogiem…

 

„Bóg zna każdego z was z osobna po imieniu” – tymi słowami rekolekcjonista rozpoczął rekolekcje, a wcześniej potwierdził te słowa wzruszającym gestem przywitania przez podanie dłoni każdemu Bezdomnenu. Trwało to trochę, ale gesty głębiej przekonują niż słowa…

 

W drugim dniu rekolekcji Bezdomni usłyszeli perykopę o spotkaniu Jezusa z żebrakiem Bartymeuszem. Każdy mógł zawołać razem z nim „ Jezusie, Synu Dawida ulituj się nade mną” i tak w swoim sercu wykrzyczeć przed Panem swoją osobistą biedę. A później Pan zapytał każdego z osobna: „co chcesz abym ci uczynił?” I każdy indywidualnie mógł podjeść do Jezusa obecnego w monstrancji i osobiście wypowiedzieć przed Nim swoje błaganie… i otrzymać Jego uzdrowienie i błogosławieństwo…

 

W trzecim dniu rekolekcji Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii Mariackiej – Ks. Prałat Dariusz Raś. W homilii rekolekcjonista podkreślił, że Bóg przychodzi na ziemię ze statusem bezdomnego… Ten, Który chce, aby każdy człowiek miał dom, sam doświadcza bezdomności; Ten, Który karmi swoje stworzenie, sam doświadcza głodu… I nic co ludzie nie jest Mu obce. Odtąd człowiek przeżywając niedostatek doświadcza losu samego Boga. Kaznodzieja podkreślił, że troską całego Kościoła powinno być, aby Bóg obecny w człowieku miał dom. Bóg szukając miejsca na tym świecie, szuka nas …Boże Narodzenie dokonuje się wszędzie tam, gdzie ludzie otwierają dla siebie serce i obdarzają się miłością…

 

Na zakończenie Ks. Prałat życzył, aby w życiu każdego z uczestników rekolekcji spełniło się proroctwo Natana, że „Pan zbuduje ci dom”

 

Po Mszy św. wszyscy Bezdomni przeszli do salki parafialnej, gdzie usłyszeli dobre słowo życzeń, połamali się opłatkiem, spożyli Wieczerzę wigilijną i śpiewali kolędy. W czasie rekolekcji oprócz obfitej strawy dla ducha , otrzymali też odzież i pożywienie dla ciała …

 

Każdego dnia przy furcie na Szpitalnej wielu Bezdomnych otrzymuje posiłek a w razie potrzeby też inną pomoc.

 

Rekolekcje dla Bezdomnych odbywają w kościele św. Tomasza dwa razy do roku: w Adwencie i Wielkim Poście. "Przychodzę tu za każdym razem - wyznaje jeden z Bezdomnych - bo każde rekolekcje coś zmieniają w moim sercu" Organizacją rekolekcji zajmują się siostry duchaczki przy współpracy z parafią Mariacką, w tym prężnie działającym przy niej Klubem Seniora. W tym roku Wieczerzę wigilijną dla Bezdomnych zasponsorowała restauracja Hotelu „Wit Stwosz” w Krakowie. Przy obsłudze stołów pomagały siostry postulantki oraz młodzież z Przginii.

 

 

 

 
Odsłony: 10109

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu