Szczególne uwielbienie Ducha Świętego

DUCH ŚWIĘTY

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,

dobroć, wierność, łagodność, opanowanie ( Ga 5,22)
 

Szczególne uwielbienie Ducha Świętego,

Osobowej Miłości jednoczącej Ojca i Syna,

który włącza nas w Chrystusowe posłannictwo

i pobudza do naśladowania Jezusa

przede wszystkim w Jego miłosiernej miłości,

ma przepełniać serce każdej siostry,

kształtować jej życie duchowe i przenikać działalność

Z Konstytucji Zgromadzenia
 

Szczególne uwielbienie Ducha Świętego widoczne jest w charakterystycznych dla Zgromadzenia nabożeństwach ku Jego czci. Siostry czczą Ducha Świętego w modlitwach całej wspólnoty, jak również w modlitwach indywidualnych. Każdy dzień rozpoczynają hymnem do Ducha Świętego "O Stworzycielu Duchu, przyjdź". Codziennie odmawiają Koronkę ku czci Ducha Świętego oraz Sekwencję w intencji chorych, ubogich, dzieci potrzebujących opieki. Każdy poniedziałek jest w Zgromadzeniu dniem poświęconym czci Ducha Świętego. Święto patronalne Zgromadzenie obchodzi w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

 

Odsłony: 6817

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu