Wzorem uległości Duchowi Świętemu

(fot. www.parrocchiascilla.it)
NIEPOKALANA

OBLUBIENICA

DUCHA ŚWIĘTEGO 

Wzorem uległości Duchowi Świętemu w życiu wewnętrznym
i w wypełnianiu posłannictwa jest Maryja Niepokalana Oblubienica Ducha Świętego, która objawioną Jej wolę Boga przyjęła słowami: "Oto Ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1,38) Oddajemy cześć Maryi i naśladujemy Ją, dążąc przez Nią do zjednoczenia z Chrystusem, a przez Chrystusa z Ojcem w Duchu Świętym.

Z Konstytucji Zgromadzenia

 

Głębokie życie modlitwy oraz radosna

i ofiarna służba Chrystusowi cierpiącemu w bliźnich cechować będą każdą siostrę.

 

W każdą sobotę, dniu poświęconym Matce Bożej,

odnawiamy swoje oddanie się Jej w niewolę miłości.

 

Akt oddania się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją,

wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,

wszystko czym, jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną

dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielsko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna

były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.
Do aktu oddania się Matce Bożej dołączamy modlitwę

za Ojca Świętego i wszystkich kapłanów.

 

Maryjo, Matko nasza najlepsza przyjm wraz z aktem oddania Ci się w niewolę

nasze specjalne zobowiązanie,

że będziemy się modlić codziennie i pogłębiać ducha ofiary

w intencji widzialnej Głowy Kościoła na ziemi oraz za wszystkich kapłanów,

aby z radością wyciągali swoje kapłańskie dłonie na ratunek dusz z niewoli grzechu

i byli doskonałymi narzędziami w Twoich Maryjo rękach

dla spraw Kościoła Chrystusowego.

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską

nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, aby w płomieniach tej miłości

oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty powierzamy Ci serca kapłańskie,

ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.
W osobistej modlitwie powierzamy Maryi

każdy dzień naszego życia konsekrowanego.
 

Modlitwa do Matki Bożej – rano

Oto w tym nowym dniu pragnę stanąć przed Tobą, Matko Boga i moja Matko.

Proszę Cię, abyś przyjęła moja całkowitą gotowość

oddania się do Twojej dyspozycji.

Pomóż mi w dniu dzisiejszym myśleć, mówić i czynić wszystko

zgodnie z Twoim życzeniem.

Spraw, niech odczytam w każdym zdarzeniu wolę Twego Syna i Twoją.

Oddaję dziś w Twoje ręce trud w pełnieniu moich obowiązków.

Oddaję Ci ból i zmęczenie mego ciała, proszę o cierpliwość w obcowaniu z ludźmi,

o zdolność pełnego oddania się im do pomocy.

Niech każdy spotkany dzisiaj człowiek

będzie mógł we mnie zobaczyć Twoja miłość i dobroć.

Niech odblask Bożej łaski w moim życiu

prowadzi go do spotkania z Twoim Synem. Amen. 

Modlitwa do Matki Bożej – wieczorem

Dziękuję Ci Matko, że byłaś dzisiaj przy mnie.

Dziękuję za dobro, które udało mi się przy Twojej pomocy uczynić.

Ofiaruję Ci cały miniony dzień za Twe dzieci

– nas ludzi, których chcesz Matko ratować od grzechu.

Przepraszam za moja niewierność wobec

Chrystusowego przykazania wzajemnej miłości,

za pominięcie okazji świadczenia innym życzliwej pomocy,

za mój egoizm naruszający pokój i zgodę między ludźmi.

Wstaw się Matko do Twego Syna, aby nie sądził mnie według moich nieprawości,

ale według swego wielkiego miłosierdzia.

A teraz na czas nadchodzącej nocy oddaję się ufnie Tobie

jak dziecko w ramiona kochającej Matki.

Oddaję Ci także moich najbliższych i wszystkich ludzi,

a zwłaszcza tych, dla których ta noc będzie ostatnia.

Bądź Matko przy każdym z nas w chwili naszego umierania

i ukaż nam owoc Twego życia – Jezusa. Amen.

 

Odsłony: 9243

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu