Płomyki Ducha Świętego

Kategoria: Gwidonowe grupy

 

Dzieci należące do Grupy Płomyków Ducha Świętego zdobywają liczne „sprawności do świętości”, takie jak: wdzięczność, obowiązkowość, wytrwałość, życzliwość, punktualność, prawdomówność, a także liczne owoce Ducha Pocieszyciela (por. List do Galatów 5,22). Dzieci uczą się samodzielności, kreatywności, więzi z Jezusem i Trzecią Osobą Bożą. Poznają cudowną moc przyjaźni i pomagania sobie wzajemnie.

 

„Misyjne Płomyki Ducha Świętego” to ok. 10-15 dzieci.

W domu - Busko Zdrój grupa dzieci zaistniała w momencie, gdy s. Dolores Roś przebywała na kuracji w roku 1999. To ona swoim misyjnym zapałem zachęciła do działania na rzecz misji. Mimo, że  zmieniały się siostry katechetki, szkoła wciąż była zainteresowana pomocą wysyłaną dla Medara.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu - w środę - w szkole podstawowej nr 2, w związku z różnymi dodatkowymi zajęciami dzieci, spotykamy się przed lekcjami w sali szkolnej. Są też organizowane dla wsparcia misji „Loterie” lub kiermasze.

Rozważania podczas spotkań dotyczą ewangelicznych wydarzeń, inscenizacji, a także przekazywane są informacje dotyczące działalności naszych sióstr misjonarek oraz wydarzeń w krajach misyjnych.

Obecnie grupę prowadzi s. Alma Oczkowska CSS.

 

Wspólnota „Płomyków Ducha Świętego” w Pacanowie to grupa do której należy 30 dzieci z klas III- VI.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 13.00.

Płomyki wspólnie się modlą, kierując swoje modlitwy do Ducha Świętego i odmawiają koronkę ku Jego czci. Spotykają się raz w tygodniu, by się poznawać i bawić oraz uczyć, jak można pomagać bliźniemu. Poznają tego, który zapoczątkował dzieło miłości miłosiernej w Zakonie Ducha Świętego - bł. Ojca Gwidona z Montpellier.

Obecnie grupę prowadzi s. Bernardyna Starzec CSS.

 

chmielnik

 Płomyki Ducha Świętego w Chmielniku obecnie prowadzi s. Konstancja Piskor CSS.

W skład grupy wchodzi 18 dzieci w wieku szkolnym. Spotkania odbywają się w każdą środę o godz. 16.00 – 17.00.

Podczas spotkań dzieci poznają charyzmat bł. O. Gwidona, czynnie przeżywają Tydzień Misyjny włączając się w modlitwę za misjonarzy, biorą udział w konkursach (np. konkurs plastyczny „Przygoda św. Mikołaja”), przygotowują jasełka i chętnie angażują się w różne dzieła przy parafii, a także wyjeżdżają na letnie rekolekcje formacyjne „Rekolekcje z Ojcem Gwidonem”.

 

warszawa

Informacje o grupie ukażą się w najbliższym czasie.

Obecnie grupę prowadzą: s. Julia Karpacz CSS.

Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 17.00.

 Jedna z najliczniejszych grup Płomyków, zrzesza około 30 dziewcząt.

Obecnie grupę prowadzi s. Marie Ange Dusabe CSS.

 

 

Amahoro n’akanyamuneza mu Mutima Mweranda - Radość i pokój w Duchu Świętym
Tym zawołaniem witamy się na początku naszych spotkań.

Spotykamy się raz w miesiącu w soboty. Ilość dziewcząt uczestniczących w spotkaniach to od 40 do 70, w zależności od zajęć w szkole. Przychodzą z daleka – ok. 2 godziny drogi.

Dziewczęta bardzo sobie cenią przynależność do wspólnoty Płomyków Ducha Świętego i chętnie przychodzą na spotkania. Mówimy na nich o Duchu Świętym – o Jego roli w Kościele. Na każdym spotkaniu odmawiamy Koronkę ku czci Ducha Świętego i śpiewamy pieśni do Ducha Świętego. Te spotkania są urozmaicane w zależności od Roku Liturgicznego: np.: w Wielkim Poście  odprawiamy wspólną Drogę Krzyżową, a w Okresie Bożego Narodzenia jest Adoracja przy żłóbku Dzieciątka Jezus.

Obecnie grupę prowadzi s. Dolores Roś CSS.

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Odsłony: 6270

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu