Obłóczyny 2015

Dnia 27 sierpnia 2015 r., postulantka Małgorzata  Cygan rozpoczęła formację
w nowicjacie, przyjmując imię zakonne s. Jolanta.

Niech łaska Ducha Świętego umacnia naszą Siostrę!

Odsłony: 3811

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu