Działalność

 

Naśladujemy Jezusa w Jego MIŁOSIERNEJ MIŁOŚCI.
Służąc Jezusowi w chorych i ubogich, w opuszczonych i potrzebujących pomocy dzieciach realizujemy w swym życiu słowa Jezusa:
 


Te słowa Jezusa umieścił Założyciel na pierwszej stronie Reguły, wskazując członkom Zakonu na Chrystusa ukrytego w braciach ubogich i potrzebujących pomocy, którego mają czcić w posłudze miłosierdzia.

Posługę MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ realizujemy w Polsce, we Włoszech na Ukrainie i na misjach w Burundi (Afryka).

 

"Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
mnieście uczynili" (Mt 25,40)

 

NASZA DZIAŁALNOŚĆ:

 

"Z pokorą, poświęceniem i oddaniem służąc chorym w szpitalach, zakładach i domach prywatnych, będziemy się starały nie tylko ratować ich życie i ulżyć cierpieniom ich ciała, ale także nieść pomoc duszy. (...)" (Konstytucje Zgromadzenia, pkt. 89)

 •  W szpitalach

 •  W domach prywatnych

 • W Domu Opieki dla kobiet w Leżajsku

 • W Domu Księży Emerytów w Częstochowie

 


"Ubogim, samotnym, opuszczonym będziemy niosły pomoc, pociechę i pokrzepienie. (...)" (Konstytucje Zgromadzenia, pkt. 90)

 • Codzienne wydawanie posiłków na naszych furtach
 • Organizowanie rekolekcji i wigilii dla bezdomnych
 • Pomoc ubogim rodzinom

 Przeczytaj również artykuły:

 1. Rekolekcje i wigilia dla bezdomnych
 2. Pan zbuduje ci dom

 


"Sprawując w różnych grupach wychowawczych i w różnych formach opiekę nad dziećmi, będziemy dopomagać im do wszechstronnego rozwoju osobowości. (...)" (Konstytucje Zgromadzenia, pkt. 91)

 •  Przedszkole w Lublinie

 • Przedszkole w Krakowie

 • Grupy gwidonowe dla dzieci

Przeczytaj również artykuły:

 1. Moją radością jest radość dzieci

 


"W Zakładach Wychowawczych troskliwą opieką otaczać będziemy dzieci biedne, opuszczone i potrzebujące pomocy, stwarzając atmosferę rodzinną przepojoną szacunkiem dla każdego dziecka Bożego. (...) W pracy wychowawczej należy mieć szczególne zrozumienie dla dzieci najtrudniejszych, nieprzystosowanych społecznie, niezdolnych do nawiązania kontaktu z otoczeniem. Opieka nad nimi jedst jedną z form służby najbardziej potrzebującym." (Konstytucje Zgromadzenia, pkt. 92)

 •  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Ojca Gwidona" w Pacanowie

 • Zawodowa Niespokrewniona z Dzieckiem Wielodzietna Rodzina Zastępcza w Sułoszowej

 


"Zgodnie z tradycją naszego Zgromadzenia, aby chronić życie dziecka, będziemy niosły pomoc samotnej matce w instytucjach ochrony życia nienarodzonych (...)." (Konstytucje Zgromadzenia, pkt. 93)

 • Dom Samotnej Matki w Gdańsku Matemblewie (Okno Życia)

 • Dom Samotniej Matki w Pisarówce na Ukrainie

Przeczytaj również artykuły: TUTAJ

 


"Poprzez katechizację, posługując się odpowiednimi metodami i pomocami, powinnyśmy rozwijać i kształtować u dzieci i młodzieży wiarę "żywą, wyraźną i czynną" (...)." (Konstytucje Zgromadzenia, pkt. 94)

 •  Siostry prowadzą katechezy w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach

 • Przygotowania do I Komunii Świętej i Bierzmowania
 • Grupy apostolskie dla młodzieży i wolontariaty

 • Rekolekcje, dni skupienia dla młodych

 


"(...) w miarę swych możliwości (Zgromadzenie) uczestniczy w dziele misyjnym Kościoła. Podejmując posługę miłości miłosiernej wśród ubogich, chorych i najbardziej potrzebujących pomocy w krajach misyjnych (...)." (Konstytucje Zgromadzenia, pkt. 95)

 • Siostry prowadzą w najbiedniejszym kraju Afryki - Burundi: ośrodki zdrowia, szpital, porodówki i centrum, gdzie przyjmują i opiekują się dziećmi niedożywionymi.

Więcej o misjach w Afryce: TUTAJ

Przeczytaj również artykuły:

 1. Afryka uczy mnie szacunku dla inności
 2. Siostry, które kochają ludzi
 3. Od 30 lat w Afryce
 4. Misje w Burundi

 


"Apostolstwo nasze jest wspólnotowe. Każda więc siostra swą pracą, niezależnie od jej rodzaju (...) przyczynia się do wypełnienia dzieł apostolskich Zgromadzenia. (...)" (Konstytucje Zgromadzenia, pkt. 84)

 • Siostry pełnią codzienne posługi w naszych domach, między innymi takie jak: szycie, gotowanie, pranie i prasowanie

 • Posługi w parafiach i w naszych kaplicach jako zakrystianki i organistki

 • Oraz wiele różnych prac w naszych klasztorach

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Byłem chory, a odwiedziliście Mnie

Babice.

DSC04805

 

Młodzież gimnazjalna zorganizowana w dwie grupy pod opieką s. Almy i s. Katarzyny w okresie świątecznym odwiedzała chorych i samotnych na terenie parafii Babice.

Czytaj więcej: Byłem chory, a odwiedziliście Mnie

Pan zbuduje ci dom

00078682

 

Któż nie tęskni za domem, zwłaszcza, gdy go stracił -nawet z własnej winy. Bynajmniej nie chodzi tu o mury. Bo dom to nie mury, ale ludzie i bliskie z nimi relacje…

 

 

 

Czytaj więcej: Pan zbuduje ci dom

Moją radością jest radość dzieci

 

s_Antonina1

 

Z siostrą ANTONINĄ WOJDYŁA -  wieloletnią wychowawczynią w DOMU OJCA GWIDONA  w Pacanowie odznaczoną " Sercem Dobroci" - rozmawia s. Teresa Zygmunt .

 

Czytaj więcej: Moją radością jest radość dzieci

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu