Medytacje z Ojcem Gwidonem

 

steresa

Ojciec Gwidon – Założyciel Zakonu Ducha Świętego

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».

Hbr 10,1-10, Ps 40, Mk 3, 31-35

Ofiary ani daru nie chciałeś

Aleś Mi utworzył ciało

Całopalenia i ofiary za grzech

Nie podobały się Tobie

Wtedy rzekłem:

Oto idę

Duch Święty

Otworzył Twoje ucho

Gwidonie

Wierny Sługo Ewangelii

Otworzył Twoje Serce

Na Słowo Boże

A Ty z pokorą i wspaniałomyślnością

Przyjąłeś wezwanie

I z gorliwością poszedłeś

Drogą wyznaczoną dla Ciebie przez Boga

W zwoju księgi napisano o Mnie

Abym spełniał wolę Twoją, Boże...

 

Pragnienie Boga

Było dla Ciebie ważniejsze

Od majątku

Życia książęcego

Przywilejów

Bycia panem

Wybrałeś inną drogę

Błogosławioną

Drogę Miłości

Stając się sługą

Najmniejszych.

 

Boża droga

Uczyniła Cię świętym

I innych zbliżyła do Boga.

Oto moja matka i moi bracia.

Bo kto pełni wolę Bożą

Ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

Słuchając słów Chrystusa

I wypełniając zamysł Boga

Zjednoczyłeś się z Nim.

 

Ojcze z książęcego rodu

Mogłeś składać ofiary biednym

Było ich wielu w Twoim Montpellier

Ale dałeś więcej

Sługo swoich Panów

Wszystko co mogłeś

Całego siebie

Na służbę słabych i bezbronnych

Aż do śmierci.

 

Nie chciałeś ofiary krwawej

Ani z płodów ziemi
lecz otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę”.

 

Pomóż Ojcze ubogich i bezdomnych

Poznawać we współczesnym świecie

Drogi miłości miłosiernej

Aby Twoje dzieło

Żyło i owocowało

 

Uproś Ducha Świętego

Pocieszyciela

Ojca Ubogich

Aby codziennie stawać się sługą

Miłości Miłosiernej.

 

 

Odsłony: 11347

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu