Medytacje z Ojcem Gwidonem

Ojciec Gwidon – Czciciel Najświętszej Maryi Panny

Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.Łk 1, 28-38
 
Jakże się to stanie...
Duch Święty zstąpi na Ciebie...

 

Głos Boga

Zapada głęboko

W sercu Służebnicy

Otwartym na działanie Ducha.

Fiat.

Maryja

Pełna Boga

Zjednoczona.

Oto Ja

Służebnica Pańska

Niech Mi się stanie

Według Twego słowa!

Oblubienico Ducha Świętego

Zasłuchana w głos Gołębicy

Choć nie rozumiesz

Przyjmujesz w duchu wiary

Tajemnice Boże.

Maryja zachowywała

Wszystkie te sprawy

I rozważała je

W swoim sercu.

Uległość i pokora Maryi

Zachwyciła Cię Gwidonie

Stała się wzorem do naśladowania

I drogą zawierzenia Bogu.

Ofiaruję i poświęcam siebie Bogu

Najświętszej Maryi Pannie

Duchowi Świętemu

I naszym chorym

Biednym

Że po wszystkie dni mego życia

Będę im sługą...

Czcicielu Najświętszej Maryi Panny

Pragniesz jak Maryja

Być posłusznym

Duchowi Bożemu

Napełnić się Miłością

By służyć

Najmniejszym

Jako Panom

By człowiek był pierwszy

By zapomnieć o sobie.

 

A Duch i Oblubienica mówią
Przyjdź!
A kto słyszy, niech powie
Przyjdź!

s. Teresa Zygmunt CSS

 

 

 

 

 

 

Odsłony: 10894

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu