Duch mocy i miłości

Jaką rolę w walce z Szatanem ma Duch Święty...?

O walce z Szatanem słyszymy poznając Michała Archanioła, a także w kontekście walki Smoka z Niewiastą. A Duch Święty? On nie walczy, On rozkazuje – „jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy...” (Łk 11,20). Tym palcem Bożym – według teologów jest Duch Święty. Trudno zagłębiać się zbytnio w teologiczne dociekania, ale z upodobaniem i pewnością możemy myśleć, że choć duch zły i jego królestwo jest potężne, to niczym jest ono wobec Ducha Świętego i Jego potęgi. Wobec wielkości zła obecnego na świecie wołamy: Duchu Święty – przyjdź!, odpowiedz zwycięstwem miłości nad nienawiścią, zwycięstwem światła nad ciemnością – w rodzinach, wspólnotach, narodach! I w nas! I we mnie! Tyś, Duchu Święty – Boża Potęga Miłości!

Zły duch, gdy jest przyzywany, przychodzi i bierze duszę w posiadanie (opętanie), a Ty, Duchu Święty? Przyzywam Cię z usilnością, z gorącością pragnienia, potrzebą bycia wziętą w Twoje posiadanie i zależność. Ta wewnętrzna potrzeba należenia całkowicie do Ciebie przemawia coraz mocniejszym głosem. Przyjdź, proszę i posiądź mnie...

s.KM

Odsłony: 2654

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu