Zamyślenia o Duchu Świętym

Duchu Święty, który nas stwarzasz, kształtujesz, który nadajesz sens naszemu istnieniu, który nadajesz nam tożsamość… Kim Ty jesteś?

Niepojęty, Nieogarniony, ukryty…Ty, któryś nazwany Parakletem, darze Boga najwyższy, Wodo żywa, Ogniu, Miłości i Namaszczenie duchowe (z: R. Cantalamessa, Pieśń o Bogu ukrytym, s.87) Kim jesteś? Jakim jesteś?On jest Imieniem Boga, wszechmocnym i godnym wszelkiej chwały,który wraz z Ojcem i Synem jest wspominany i uwielbiany.On uświęca, ożywia i daje uczestnictwo w niebieskiej światłości, we wszystkich strzeże wytrwałości w zgodzie; natchnął proroków i apostołów, męczennikom dał siłę do stawienia czoła okrucieństwu tyranów; odnawia i wyzwala jako Pan, czyni nas dziećmi Bożymi jako Duch usynowienia; rozprasza zastępy złych duchów przez chrzcielne oświecenie i okrywa wstydem szatana, przeciwnika; otwiera nam bramy nieba i wprowadza nas do portu zbawienia;daje nam uczestnictwo w rozmowach i śpiewie aniołów;jest dla nas drogą prowadzącą do Ojca i Boga niebios, przez swe królewskie przybycie, wolne i hojne.On jest urodzajną i nieskończoną potęga zbawienia,niezrównaną i świętą hipostazą, która nie ma rozmiarów,najczystszą i nieskalaną chwałą,łaską Bożą, która zastępuje naszą słabość,niewysłowioną i wieczną dobrocią,niewyczerpanym źródłem charyzmatów,zwolennikiem każdej dobrej myśli,tym, co objawia sprawy przyszłe i ukryte,pieczęcią zbawienia, Boskim namaszczeniem i zadatkiem dóbr wiecznych.Od Niego każde stworzenie: widzialne i niewidzialne, rozumne i nierozumne, otrzymuje wsparcie, od Niego odrodzenie z wysoka, odpuszczenie win i przebaczenie grzechów, zjednoczenie z Bogiem i koronę sprawiedliwości, posiadanie dóbr i mieszkanie w niebie, życie bez końca i wieczne dziedzictwo w królestwie Boga. (z: Dydym Aleksandryjski, O Trójcy Świętej) Duchu Święty- niezgłębiona Tajemnico, któż Ciebie pojmie – Ciebie Ojcze ubogich?... Tylko ten, kto w prostocie, pokorze i ubóstwie ducha staje przed Tobą… i w milczeniu słucha… Przyjdź…

s. Agnieszka Radziwanowska

Odsłony: 3177

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu