Koronka do Ducha Świętego

Koronkę ułożył kapucyn z Wielkiej Brytanii - Jan Maria Finigan of King's Lynn, gorliwy apostoł kultu Ducha Świętego. W roku 1900 została ona zaaprobowana przez Stolicę Apostolską, jako modlitwa w intencji odnowy Kościoła i świata. W Polsce Koronkę propagował ks. Stanisław Okamfer.

Siostry Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia każdego dnia modlą się tą koronką!
 

Znak Krzyża

1. Z Ducha Świętego w Maryi Pannie począł się Jezus. (Łk 1, 35)

2. Duch Święty spoczął na Jezusie Chrystusie w czasie Chrztu w Jordanie. (Mt 3, 16)

3. Przez Ducha Świętego Jezus wyprowadzony na pustynię. (Łk 4, 1)

4. Duch Święty w Kościele. (Dz 2, 2-4)

5. Duch Święty w duszy sprawiedliwego. (1 Kor 3, 16), (1 Tes 5,19), (Ef 4,30)


Po każdej tajemnicy:

7 razy: Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych –

            I ogień Twojej miłości w nich zapal.
 

1 raz: Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie – I odnowisz oblicze ziemi.
 

Módlmy się: Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 
Na zakończenie koronki:

Chwała Ojcu... (3 razy), Wierzę w Boga Ojca…

Matko Kościoła, módl się za nami!

Zaśpiewaj Koronkę do Ducha Świętego z nami i Wspólnotą Lednicką!


 

 
          КОРОНКА ДО СВЯТОГО ДУХА
Таємниці:

1. Зі Святого Духа в Діві Mapії зачався Ісус (Лк 1,35).

2. Святий Дух зійшов на Ісуса Христа під час хрeщення у Йордані (Мт 3,16).
 
3. Святий Дух веде Ісуса на пустелю (Лк 4,1).
 
4. Святий Дух в Церкві (Ді 2,2-4).
 
5. Святий Дух в душі справедливої людини (1Кор 3,16).
 

Після кожної таємниці:

7 разів: Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних –
               І запали в них вогонь Твоєї любові.

1 раз: Зішли Твого Духа, і виникне життя – І відновиш обличчя землі.

 

Молімося: Боже, Ти просвітив серця вірних світлом Святого Духа,

дай нам у цьому Дусі пізнати, що є істинне, і за-вжди радіти Його втіхою.

Через Христа, Господа нaшого. Амінь.

                   The chaplet of The Holy Spirit

in the intentions of the Church and renew of the world

 

The Mysteries:

1. The Holy Spirit descends on the Virigin Mary during of the Annunciation

2. The Holy Spirit descends on Jesus Christ during the Baptism in Jordan

3. The Holy Spirit leads Jesus Christ into the desert.

4. The Holy Spirit acts in the Church

5. The Holy Spirit acts in the heart of the christian

 

At each Mystery is said seven times:

V.Come, O Holy Spirit, fill the hearts of your faithul

R. And enkindle in them the fire of your love one time:

V. Send forth your Spirit and they shall be created

R. And you shall renew the face of the earth

 

Let us pray:

O God, who taught the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit,

grant that by the gifts of the same Spirit we may be always truly wise

and ever rejoice in his consolation. Throught Christ our Lord. Amen.

 

In the end of the Chaplet is said:

Glory be to the Father ...(3 x), I believe in God...,

Mother of the Church pray for us
 

 

 

Zapisz

Odsłony: 18616

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu