Różne modlitwy do Ducha Świętego

Na przestrzeni wieków

różne osoby czciły Ducha Świętego;

pod Jego natchnieniem,

wyrażały pragnienia serca

w modlitwach do Niego zanoszonych.


 

POWIERZAM SIĘ TOBIE

O Boski Duchu, mój Boże, powierzam się Tobie,

z całą moją wolnością, całym moim rozumem, moim sercem i moja wolą.

Weź mnie, o Boski Duchu jako Twojego ucznia:

oświeć mnie, uświęć mnie, zwiąż mnie z Tobą,

abym nie mógł więcej popełnić grzechu;

strzeż mojego serca, abym więcej nie uległ pokusie.

Bądź moim przewodnikiem; gdziekolwiek mnie poprowadzisz, pójdę;

czegokolwiek mi zabronisz, od tego się powstrzymam

i cokolwiek mi polecisz z Twoją pomocą to wykonam. Amen.

Kard. Manning

 

OTWÓRZ NASZE SERCA

Duchu Jezusa, który znasz nasze życie, nasze prośby,

niebezpieczeństwa, w których żyjemy,

otwórz nasze serca, byśmy mogli przyjąć Twoją łaskę i mogli zrozumieć to,

co w nas czyha, na nadzieję.

Daj nam światło rozeznania dróg nieprzyjaciela w naszym życiu,

aby nie niedoceniać, aby być czujnym, by zapobiec,

aby móc odważnie walczyć i być zwycięzcami, pozostawiając mocnymi w wierze.

Kard. Martini

 

ZOSTAŃ W NAS …

Przyjdź o Duchu , Duchu Ojca i Syna.

Przyjdź Duchu miłości, mocy i świętej radości.

Przyjdź radości tajemnicza, wśród łez świata.

Przyjdź Ty, życie zwycięskie wśród śmierci ziemi.

Przyjdź, przyjdź każdego dnia zawsze nowy.

Ufam Tobie.

Kochamy Cię, bo jesteś samą Miłością.

Zostań z nami, nie zostawiaj nas w gorzkiej walce życia,

ani u jego końca, gdy wszystko nas zostawi.

Przyjdź, Duchu Święty !

Karl Rahner

 

MIŁOŚĆ I UMIŁOWANY

O Święty Duchu Boży,

Ty, który jesteś miłością i umiłowanym,

Daj nam wielkoduszność miłowania i stałość w zgodzie na bycie miłowanym;

Oby nasze życie mogło przyciągnąć miłość Twoją, Ojca i Syna,

jak kłos przyciąga słońce,

jak chleb wchłania kłos,

jak stół żąda chleba i przyjaźni

i Eucharystii Pana Jezusa.

Adriana Zaroi

 

OBIECANY POCIESZYCIEL

O obiecany i upragniony Pocieszycielu,

Duchu Święty pochodzący od Ojca i Syna,

który słuchając jednomyślnej modlitwy apostołów Zbawiciela

zebranych bratersko w Wieczerniku,

zstąpiłeś, by pocieszyć i uświęcić rodzący się Kościół,

rozpal na nowo, prosimy Cię,

Twój Boski Ogień w sercach ludzi;

Spraw, niech rozbłyśnie Twoje światło,

aż po najdalsze części ziemi i doprowadź

do jedności wszystkie siostrzane Kościoły. Amen.

Bł. Elena Guerra

 

Odsłony: 2206

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu