Duchackie ślady w Krakowie (1)

Kościół św. Benedykta:  Jest to najmniejszy kościół w Krakowie, zabytkowy, w stylu romańsko-gotyckim, wzniesiony na Wzgórzu Lasoty, na skraju wyniosłego (235 n.p.m.) skalistego wzniesienia Krzemionek Podgórskich.

W latach 60 XX wieku archeolodzy odkryli, iż na miejscu dzisiejszego kościółka św. Benedykta wznosiła się wcześniejsza świątynia w kształcie rotundy, zbudowana ok. X w.
Kościół jest otwierany jedynie dwa razy w roku: w dzień św. Benedykta (21 marca) oraz w pierwszy wtorek po Wielkanocy w czasie uroczystości Rękawki.

Początki kościoła pw. świętego Benedykta sięgają XI – XII w. Wówczas to osiedli w Tyńcu Benedyktyni. Posiadali oni grunta między innymi na Krzemionkach, stąd przypuszczać można, że wzniesiony tam w owych czasach kościółek  pod wezwaniem św. Benedykta – patrona zakonu, mógł być ich dziełem.


Po raz pierwszy kościół wymieniony jest w Kodeksie Dyplomatycznym Katedry Wawelskiej z 1254 roku, jako własność klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu. Wspomina o nim również Jan Długosz w Liber Beneficiorum (Księga nadań diecezji krakowskiej, 1325 – 27). Kościół był już wówczas zbudowany z kamienia, posiadał uposażenie i dochody. Nie wiadomo więc dlaczego świątynia popadła w ruinę; odnowił ją dopiero w roku 1598 ks. Mikołaj Drozdowski. W tymże samym roku dotychczasowi opiekunowie kościółka (Krzysztof z Komorowa, kasztelan sandomierski, oraz Zbigniew z Brześcia Lanckoroński) przekazali prawo patronatu nad świątynią zakonnikom z klasztoru Świętego Ducha – duchakom. Stan ten potwierdził w 1605 roku kard. Bernard Maciejowski. Od tego czasu, aż do I rozbioru Polski w 1772 roku, w kościele odprawiano Mszę św. w każdy piątek. Do dziś dach  kościoła zakończony jest na środku sygnaturką z podwójnym krzyżem na szczycie, godłem duchaków, i takimi krzyżami na dwóch przeciwległych ostro sklepionych krańcach dachu. Po rozbiorze zakonnicy nie mieli możliwości opiekować się kościółkiem, Msze św. były tu odprawiane jeszcze przez piętnaście lat. Do czego przyczynił się podgórzanin Jędrzej Haller, sprowadzając tu kapłana z Krakowa. Po śmierci Hallera kościół podupadł do tego stopnia, że w latach 60 XIX wieku zapadła decyzja o jego zburzeniu. Sprzeciwił się temu ówczesny proboszcz podgórski ks. Jan Komperda, dzięki któremu kościółek został gruntownie odnowiony. Obecnie kościół św. Benedykta jest kościołem filialnym parafii św. Józefa na Podgórzu. 

                                                                                                                                                                         Źródło: http://jozef.diecezja.pl

                                                                                                                                            

We wtorek wielkanocny odpust „Rękawka”
Msze św. w kościółku św. Benedykta: godz. 12.00, 16.00 i 18.30


 
 

Odsłony: 6013

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu