Orędownictwo Ojca Gwidona


Modlitwa za wstawiennictwem bł. O. Gwidona

 

Boże, źródło najobfitsze wszelkiego miłosierdzia, Tyś rozpalił w sercu naszego Założyciela Gwidona wielką miłość ku biednym i nieszczęśliwym, żywe współczucie dla ich niedoli i gorące pragnienie przyjścia im z pomocą, tak że Twoim natchnieniem wiedziony założył ku chwale Kościoła i dla ratowania nędzy ludzkiej, Zakon Ducha Świętego. Spraw, o Panie, by wzniosły duch tak chwalebnego Fundatora ożywiał zawsze serca jego córek, teraz zwłaszcza, gdy w miarę swych słabych sił gorąco pragną rozszerzać i utwierdzać jego dzieło. Wysłuchaj, o Panie, nasze pokorne, do Ciebie wznoszone modlitwy i przyślij do nas dusze wspaniałomyślne, miłujące ubogich i nieszczęśliwych i gotowe pracować dla Królestwa Bożego. Amen.

 

Bł. Ojcze Gwidonie, módl się za nami.
Święci i błogosławieni Zakonu naszego, módlcie się za nami.

 

 

Odsłony: 7604

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu