W dniu Chrztu – narodziny dla Nieba                                   

Służebnica Boża s. Emanuela Kalb
w Zgromadzeniu Sióstr Kanoniczek
Ducha Świętego przeżyła 59 lat.

Odeszła do Pana 18 stycznia 1986 r. w Krakowie, w dniu, który był kolejną rocznicą przyjęcia przez nią Chrztu Św., zatem rocznicą jej narodzin dla Kościoła. Syntezą jej życia są słowa zapisane przez nią samą: „Tak, warto cierpieć, warto ofiarować życie dla sprawy większej niż życie samo, zasługującej przeto, by wszystkie siły dla niej wyczerpać” (Dz, 44). Wspólnota sióstr, wśród których żyła Służebnica Boża s. Emanuela, a  także osoby, które  ją znały, świadczą o jej wiernej i bezwarunkowej odpowiedzi na miłość Boga, z którym pragnęła się zjednoczyć w wiekuistym „uścisku miłości”, jak zwykła była określać rzeczywistość nieba. Pochowana zostaje w grobowcu zakonnym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Już za życia cieszyła się opinią świętości, stąd też wkrótce po jej śmierci podjęto starania o wyniesienie jej na ołtarze. Dnia 20 kwietnia 2001 r. w Krakowie otwarto proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym. Dnia 13 maja 2005 r. w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych rozpoczął się etap rzymski procesu.
Zachęcamy do zapoznania się z  biografią i drogą duchową s. Emanueli Kalb.

 


 

Zapisz

Odsłony: 4676

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu