Śpiewana koronka do Ducha Świętego

Kategoria: Aktualności
Utworzono: wtorek, 13, czerwiec 2017

koronkads

Dla każdej siostry naszego Zgromadzenia koronka ku czci Ducha Świętego to modlitwa szczególna. Codziennie wołamy: „Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i ogień Twojej miłości w nich zapal” . Modlitwę tę zanosimy w intencji odnowy Kościoła i świata. Naszym pragnieniem jest, by Duch Święty był coraz bardziej znany i uwielbiany. Dlatego podczas XIX Spotkania Młodych na Lednicy w 2015 r., którego hasłem przewodnim było „W imię Ducha Świętego”, również wyśpiewałyśmy koronkę do Ducha Świętego. I teraz ponownie, jak wtedy, zapraszamy do tej pięknej i prostej modlitwy. Prezentowana koronka ku czci Ducha Świętego została wykonana przez siostry Kanoniczki Ducha Świętego oraz Wspólnotę Lednicką.

Szczególne podziękowania pragniemy złożyć p. Wiesławowi Wolnikowi za zaangażowanie, poświęcony czas i wykonaną pracę.


Melodia: s. Adriana Miś CSS
Aranżacja i realizacja nagrań: Wiesław Wolnik

 

 

Zapisz

Zesłanie Ducha Świętego 2017

Kategoria: Aktualności
Utworzono: niedziela, 04, czerwiec 2017

zeslanie afryka

Słuchajmy Ducha Świętego i idźmy naprzód drogą miłości, miłosierdzia i przebaczenia
(papież Franciszek)


Na dzień Pięćdziesiątnicy pragniemy życzyć,
żeby Duch Święty zstąpił ze Swoimi darami i każdemu udzielił tego,
o czym wie, że jest mu najbardziej potrzebne do dobrego życia i dawania świadectwa Jezusowi Chrystusowi.

 

Niech Jego radość i pokój opromieniają każdy nadchodzący dzień,
a Maryja, najbardziej otwarta na Ducha Miłości, niech uczy wsłuchiwania się w Jego delikatne natchnienia.

 

Zapisz

Zapisz

Święto Zatwierdzenia Zakonu

Kategoria: Aktualności
Utworzono: sobota, 22, kwiecień 2017

Dnia 22 kwietnia nasze Zgromadzenie, żeńska gałąź Zakonu Ducha Świętego, przeżywa święto Zatwierdzenia Zakonu. To przede wszystkim dzień dziękczynienia. Już bowiem ponad osiem wieków temu, 22 kwietnia 1198 r. wielki papież średniowiecza Innocenty III będąc świadkiem gorliwości Założyciela Zakonu Ducha Świętego, bł. Gwidona i jego wspólnoty w niesieniu miłosierdzia, daje nowopowstałemu Zakonowi swą aprobatę papieską.

Papież Innocenty III, zatwierdzając Zakon, w swej bulli z dnia 22 kwietnia 1198 r. charakteryzuje dzieło miłosierdzia realizowane przez Ojca Gwidona i członków jego Zakonu: „Wśród wszystkich innych szpitali nowozałożonych, szpital Ducha Świętego, który założył w Montpellier ukochany syn Gwidon, wyróżnia się duchem zakonnym, jaśnieje światłością miłosierdzia i uczynkami doskonałej dobroczynności w odniesieniu do ubogich, a lepiej to wiedzą ci, którzy doznali dowodów miłosierdzia. Tu bowiem głodni otrzymują posiłek, ubodzy odzież, chorzy konieczne posługi, a bardziej potrzebujący większą pociechę tak, że mistrz i bracia nie tyle winni być nazywani gospodarzami potrzebujących, ile sługami potrzebujących i oni sami cierpią niedostatek wśród ubogich, którym miłosiernie dają to, co konieczne” [Bullarium privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum Romane 1740, t.3, s.108].

W 1204 r. papież Innocenty III powierza Ojcu Gwidonowi, jego braciom i siostrom, ufundowany przez siebie szpital w rzymskiej dzielnicy Saxia, czyniąc jednocześnie ten dom rzymski generalnym domem Zakonu.

Uwielbiamy Boga w Trójcy Jedynego za charyzmat założycielski o. Gwidona i dzieło, które tak wiele lat temu zostało zatwierdzone powagą Kościoła.

Modlitwa za Ojczyznę

Kategoria: Aktualności
Utworzono: czwartek, 10, listopad 2016

W naszym Zgromadzeniu modlitwa za Ojczyznę jest bardzo pielęgnowana. Głęboko w sercach sióstr są zapisane słowa Ojca Św., Jana Pawła II: „Ojczyzna to moja Matka”. Każdy kto czuje się Polakiem, czuje w sercu tę miłość do Ojczyzny.

Czytaj więcej: Modlitwa za Ojczyznę

Zesłanie Ducha Świętego

Kategoria: Aktualności
Utworzono: niedziela, 15, maj 2016

 

Trwając w radości i uwielbieniu wraz z całym Kościołem za dar Ducha Ożywiciela, życzymy pełni darów Ducha Świętego i głębokiego doświadczenia Jego działania w życiu.
Niech owoce Ducha Pocieszyciela: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, czystość, łaskawość, dobroć, wierność, skromność, wstrzemięźliwość i wspaniałomyślność wypełnią każdą chwilę codzienności i spotkania z drugim człowiekiem.
Niech Duch Święty prowadzi drogą świętości!

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest świętem patronalnym Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia.

 

NOWA PIĘĆDZIESIĄTNICA WCIĄŻ SIĘ DOKONUJE

To dzień Zmartwychwstania...

Kategoria: Aktualności
Utworzono: niedziela, 27, marzec 2016


„Zmartwychwstałem i zawsze jestem z tobą”

Niech moc Zmartwychwstałego Pana i Jego odkupieńcza miłość pomoże nam głębiej odkrywać Boga w codziennym życiu i z wiarą przyjmować Jego wolę. Niech obudzi w nas to, co jeszcze uśpione i ożywi to, co już martwe. Niech Światło Jego Słowa prowadzi nas przez życie do wieczności!

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Duchaczki w „Arce”

Kategoria: Aktualności
Utworzono: piątek, 18, marzec 2016

Warszawa. „Arka” to nazwa Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Studentów, którą prowadzi i formuje Ksiądz Janusz Kopczyński. W ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w każdy poniedziałek w kaplicy Domu Słowa Bożego na Grochowie

Czytaj więcej: Duchaczki w „Arce”

Kartka z pamiętnika - postulat w...

Kategoria: Aktualności
Utworzono: wtorek, 15, marzec 2016

Piątek, 11 marca 2016r.

Międzybrodzie Bialskie przywitało nas smętną mgłą i nieprzyjemną mżawką, która moczyła każdą część naszej garderoby, jakby chciała nas zniechęcić do pobytu w tej pięknej, górzystej okolicy.

Czytaj więcej: Kartka z pamiętnika - postulat w...

Chcę zabrać ze sobą

Kategoria: Aktualności
Utworzono: czwartek, 03, marzec 2016W dniach 26 – 28 lutego 2016 r. w naszym klasztorze przy ul. Szpitalnej 10 w Krakowie, odbywały się rekolekcje dla maturzystek. Słowo Boże głosił ks. Grzegorz Feluś z parafii
św. Krzyża w Krakowie. Wzięło w nich udział 25 dziewcząt z województwa podkarpackiego i śląskiego. Odsłońmy rąbka tajemnicy i przeczytajmy fragmenty świadectw, które złożyły uczestniczki na zakończenie rekolekcji.

Czytaj więcej: Chcę zabrać ze sobą

W drodze do beatyfikacji

Kategoria: Aktualności
Utworzono: poniedziałek, 22, luty 2016


W drodze do beatyfikacji: Kraków - Rzym.

W swych notatkach Czcigodna Służebnica Boża Siostra Emanuela zapisała w formie modlitwy słowa, które streszczają jej wewnętrzne pragnienie autentycznego i jak najwierniejszego życia konsekracją zakonną: „Boże mój, w Trójcy Świętej Jedyny, dążyć chcę koniecznie do tego, by zostać świętą. Nie mam tu na myśli owej świętości, którą każdy zbawiony osiągnąć musi, lecz ową świętość heroiczną, tę, którą z Woli Twojej osiągnąć mi będzie wolno…”.

Czytaj więcej: W drodze do beatyfikacji

Podkategorie

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu