W jakiego Boga wierzę?

Kategoria: Aktualności Utworzono: czwartek, 31, październik 2013


Rekolekcje „ W jakiego Boga wierzę?” odbyły się w Krakowie, przy ul. Szpitalnej 10, w dniach od 18 do 20 października 2013 roku.

Dziewczętom towarzyszyły : s. Halina, s. Zofia, s. Dominika z gitarą i śpiewem, oraz kandydatki - Marta i Maria. Posługę kapłańską pełnił o. Leonard Chryniecki – bernardyn z klasztoru w Alwernii. Dla nas przygotowujących i prowadzących te rekolekcje, był to też czas wielkiej łaski.

 „Dziękuję za przypomnienie ważnej prawdy, że Bóg jest Ojcem – dziś to słowo to niemal abstrakcja” „znów w moim sercu pojawił się pokój”, „ modlitwa Słowem Bożym jest dla mnie osobistym spotkaniem twarzą w twarz z żywym Bogiem”, „ przez czuwanie przy Najświętszym Sakramencie bardziej ugruntowałam swoja wiarę, oraz przez rozmowę z Panem zrozumiałam i wyjaśniło się wiele rzeczy w moim życiu”, „rekolekcje pozwoliły mi nabrać odwagi do głoszenia Boga wśród ludzi takim jakim On jest, a nie takim jakim wyobrażają Go sobie ludzie”, „odłożenie na bok telefonu dało mi możliwość odczucia tęsknoty i braku, który można w pełni wypełnić Chrystusem” – tak pisały uczestniczki rekolekcji w dniu ich zakończenia. Duch Święty, jak pisze jedna z nich „ tak działał, że trudno to wyrazić”, i za to Chwała Panu! 

 

Odsłony: 3348

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu