Okiem i sercem postulantek

Kategoria: Aktualności Utworzono: wtorek, 19, sierpień 2014

Nasze pierwsze kroki w Zgromadzeniu Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego stawiałyśmy we wspólnocie sióstr, przy ulicy Szpitalnej w Krakowie, pod okiem siostry wychowawczyni.

Krok po kroku wprowadzała nas ona w życie wspólnotowe.Pozytywnie zaskoczyła nas jedność mimo niesamowitej różnorodności – indywidualnego bogactwa osoby każdej siostry. Każdego dnia witamy się słowami : „Radość i pokój – w Duchu Świętym” , które rzeczywiście oddają swój sens w życiu wspólnotowym sióstr.

Dzięki Opatrzności Bożej uczestniczyłyśmy w rocznych wykładach formacyjno – teologicznych w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym. Poznałyśmy tam wiele innych postulantek z różnych zgromadzeń w Krakowie.
W domu zakonnym podejmowałyśmy różne obowiązki: pomagałyśmy w kuchni, pralni, wspierałyśmy chorych, a także pracowałyśmy w naszej bibliotece. W tym wszystkim wspomaga nas Pan Jezus, bo gdy tylko otworzymy Mu nasze serca, On zawsze obficie wylewa na nas swoją łaskę wspomagając i dodając nam odwagi w trudnościach oraz nadając sens naszej codzienności, przez co stajemy się bardziej wolne, szczęśliwe i nasze serce skłania nas do tego, abyśmy chętnie podejmowały różne wyzwania w dziecięcej ufności Bogu, który nieustannie woła w naszych sercach: „Pójdź za Mną” J 1, 43.

Codziennie oddawałyśmy się medytacji Słowa Bożego, które dało nam siłę do wzrastania w życiu wspólnotowym. Miałyśmy okazję dzielić się owocami modlitwy na spotkaniach formacyjnych z naszą Wychowawczynią, na których byłyśmy także wprowadzane w duchowość, charyzmat i historię Zgromadzenia.

Dzięki łasce Pana Jezusa postulat był dla nas bardzo owocnym czasem rozwoju duchowego i osobowego. Przez to czujemy się gotowe na podjęcie kolejnych kroków w dalszej formacji, w nowicjacie, gdzie w głębokim zawierzeniu Duchowi Świętemu i Maryi będą nas prowadzić słowa: „Jezu mój miłości moja, Tyś cały mój, a ja cała twoja” – Tomasza a Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”.

siostry postulantki Maria i Marta


Odsłony: 3203

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu