W ogrodzie oliwnym naszego serca

Kategoria: Aktualności Utworzono: sobota, 28, luty 2015

Wraz ze wszystkimi wierzącymi w Kościele ozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu - czas łaski, czas "formacji serca".

Ogród Oliwny- Getsemani. Niewprawna ręka fotografa amatora ujęła tylko fragment. Dziś pięknie tu i cicho. Stare drzewa oliwne podobno są świadkami nocy, w której ważyły się losy zbawienia świata. Na tym skrawku ziemi Najpiękniejszy z Ludzkich Synów doświadczał śmiertelnego lęku i dawał odpowiedź Bogu: „ Ojcze nie moja, ale Twoja wola niech się stanie.” Wracamy do tamtych chwil zwłaszcza w Okresie Wielkiego Postu. Rozważamy je w swoim sercu, które w pewnym sensie jest takim Ogrodem Oliwnym, noszącym imię każdego z nas. W naszych sercach dokonują się wybory ważące losy relacji z Bogiem i ludźmi, a w konsekwencji losy naszego zbawienia. Ojciec Święty Franciszek w Orędziu na tegoroczny okres Wielkiego Postu zachęca: „ Umacniajcie serca wasze” i prosi: „ abyśmy dla przezwyciężenia obojętności przeżywali ten czas jako drogę formacji serca. Mieć serce miłosierne to nie znaczy mieć serce słabe. Kto chce być miłosierny, musi mieć serce mocne, stałe, niedostępne dla kusiciela, a otwarte na Boga,/…/ serce ubogie, czyli takie, które zna swoje ubóstwo i poświęca się dla drugiego.”

Skąd czerpać moc i światło dla formacji serca? Podpowiedź znajdujemy w zapiskach rekolekcyjnych Św. Jana Pawła II: „ Serce ma być biblioteką Słowa Bożego, wypowiedzianego w Piśmie. Chodzi o to, ażeby biblioteka ta była stale otwarta na ważne pytania, potrzeby, sytuacje…”. „ Postawa służby najlepiej przezwyciężają smutek i największe cierpienia.”
 

Niech Duch Święty przenika nasze serca, aby były ogrodami pełnymi piękna i ciszy otwartej na Boga.

s. Antonina Wojdyła CSS 

Odsłony: 1945

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu