Klasztor sióstr duchaczek w Mrowli

Kategoria: Z kraju Opublikowano: środa, 08, styczeń 2014Chociaż to wydarzenie miało miejsce w poprzednim miesiącu, to warto do niego powrócić, aby i w nowym roku wybrzmiała wdzięczność za dary Bożej Opatrzności.

1 grudnia 2013 r., biskup rzeszowski Jan Wątroba pobłogosławił kaplicę w domu zakonnym sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Mrowli. Jest to pierwsza placówka tego zgromadzenia w Diecezji Rzeszowskiej. Siostry przybyły do Mrowli w 2011 r. Przez dwa lata prowadziły adaptację domu, który przekazała im pani Eugenia Kozubal. Biskup Ordynariusz pobłogosławił kaplicę, tabernakulum oraz stacje Drogi Krzyżowej. W homilii zwrócił uwagę na potrzebę dobrego wykorzystania czasu jaki mamy od Pana Boga. Adwent uzmysławia nam, że nasz czas na ziemi kiedyś się skończy. Dobre jego wykorzystanie to połączenie aktywności z modlitwą. W tym miejscu Kaznodzieja pogratulował siostrom nowej kaplicy, która będzie miejscem modlitewnego czuwania. Szczególnie wzruszający był moment przeniesienia Najświętszego Sakramentu do tabernakulum. Wielu siostrom pojawiły się łzy w oczach. W uroczystości, oprócz trzech sióstr z Mrowli, wzięły udział siostry z najbliższej placówki w Leżajsku oraz z Krakowa. Była także obecna fundatorka budynku pani Eugenia Kozubal, jej rodzina oraz proboszcz parafii w Mrowli - ks. Ryszard Tokarz i wikariusz ks. Piotr Roman.
                                                                                                                                    http://www.diecezja.rzeszow.pl/, zdjęcia własne

Odsłony: 5468

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu