Trud i radość

Kategoria: Z kraju Opublikowano: czwartek, 30, styczeń 2014


„Od domu, do domu chodzimy, pukamy,
serc gorących i otwartych wytrwale szukamy”.

Czaniec. Każdego roku dzieci z Koła Misyjnego w Czańcu podejmują trud misyjnej kolędy. Przemierzają długie drogi rozległej parafii czanieckiej, aby w poezji i kolędzie, razem z mieszkańcami naszej miejscowości jeszcze raz przeżyć radość z przyjścia na świat Bożego Syna i zachęcić ich, by w duchu solidarności i komunii, do jakiej wzywa Chrystus, otworzyli swoje serca i włączyli się w głoszenie Dobrej Nowiny tym, którzy Chrystusa jeszcze nie poznali.
Błogosławiony Jan Paweł II powiedział: „Misyjny wysiłek dzieci jest niezwykle cenny dla licznych misjonarzy, którzy wierni nakazowi Chrystusa pracują dla szerzenia Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi… Od samego początku swego istnienia PDMD przynosiło owoce misyjnego heroizmu i zapisało przepiękne karty w historii Kościoła”.
Dziękując Jezusowi za otrzymany dar wiary, pragniemy aby nasza modlitwa i zebrane ofiary mogły ukazać Boga jako dobrego Ojca milionom małych przyjaciół z Konga i Burundi. Cieszymy się z tego, że trud misyjnej kolędy Pan Jezus zamieni w radość poznania Ewangelii przez naszych braci i siostry z krajów misyjnych.

s. Liliana Żaczek

Odsłony: 3475

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu