Matka Redempta - Odkupiona

Kategoria: Z kraju Opublikowano: poniedziałek, 21, kwiecień 2014

W Niedzielę  Zmartwychwstania Pańskiego, w dniu uwielbiania Jezusa za dzieło odkupienia człowieka, dziękujemy też za dar matki Redempty dla Zgromadzenia, gdyż właśnie w tym dniu obchodzila swoje święto patronalne, dzień imienin.

Teraz już świętuje w chwale nieba, gdzie Redemptor hominis - Odkupiciel człowieka, przygarnął ją do Siebie, my, duchowe córki m. Redempty, nieustannie ogarniamy ją naszą wdzięcznością 
i modlitewną pamięcią.

Matka Redempta Śledzińska, wieloletnia Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, odegrała ogromną rolę w odnowie i rozwoju Zgromadzenia w latach jej posługiwania (1963 – 1978).
 
Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Ks. Kardynał Karol Wojtyła.
W  wygłoszonej  homilii, podkreślił wybitną pracę M. Redempty w dziedzinie odnowy i rozwoju Zgromadzenia: „Umiała ona skierowywać to prastare Zgromadzenie na nowe drogi. (…)
 S. Redempta – Odkupiona, która odchodzi od nas jako Przełożona Generalna Zgromadzenia, na pewno będzie upraszać dla swojej duchowej Rodziny owocowanie swojej śmierci życiem”.
Doczesne szczątki Matki Redempty spoczywają w grobowcu Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
 
Boże, Ojcze Wszechmogący, który obdarzyłeś służebnicę swoją
Matkę Redemptę łaską szczególnego wybrania i ubogaciłeś darem umiłowania Kościoła Świętego i swego Zakonu, prosimy Cię pokornie, abyś za jej wstawiennictwem wysłuchał naszej prośby i udzielił łaski…,
o którą z ufnością prosimy.

Spraw byśmy napełnieni mocą Ducha Świętego, mogli z tym większą gorliwością głosić Twoją chwałę i z miłością służyć Chrystusowi w bliźnich.
 Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen
 
W 1995 r. Kuria Metropolitalna w Krakowie wydała zezwolenie na prywatne odmawianie modlitwy za wstawiennictwem m. Redempty o uproszenie łask.


Zachęcamy do zapoznania się z sylwetką duchową m. Redempty:
http://kanoniczki.pl/index.php/news/215-uczynic-ze-swego-zycia-calkowity-dar
Odsłony: 2615

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu