Zatwierdzenie Zakonu Ducha Świętego

Kategoria: Z kraju Opublikowano: wtorek, 22, kwiecień 2014

Ponad osiem wieków temu, 22 kwietnia 1198 r. wielki papież średniowiecza Innocenty III będąc świadkiem gorliwości Założyciela Zakonu Ducha Świętego, bł. Gwidona i jego wspólnoty w niesieniu miłosierdzia, daje nowopowstałemu Zakonowi swą aprobatę papieską.

Papież Innocenty III, zatwierdzając Zakon, jednocześnie w swej bulli z dnia 22 kwietnia 1198 r. charakteryzuje dzieło miłosierdzia realizowane przez Ojca Gwidona i członków jego Zakonu: „Wśród wszystkich innych szpitali nowozałożonych, szpital Ducha Świętego, który założył w Montpellier ukochany syn Gwidon, wyróżnia się duchem zakonnym, jaśnieje światłością miłosierdzia i uczynkami doskonałej dobroczynności w odniesieniu do ubogich, a lepiej to wiedzą ci, którzy doznali dowodów miłosierdzia. Tu bowiem głodni otrzymują posiłek, ubodzy odzież, chorzy konieczne posługi, a bardziej potrzebujący większą pociechę tak, że mistrz i bracia nie tyle winni być nazywani gospodarzami potrzebujących, ile sługami potrzebujących i oni sami cierpią niedostatek wśród ubogich, którym miłosiernie dają to, co konieczne” [Bullarium privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum Romane 1740, t.3, s.108].
            W 1204 r. papież Innocenty III powierza Ojcu Gwidonowi, jego braciom
i siostrom, ufundowany przez siebie szpital w rzymskiej dzielnicy Saxia, czyniąc jednocześnie ten dom rzymski generalnym domem Zakonu.
            22  kwietnia jest więc dla naszego Zgromadzenia, żeńskiej gałęzi Zakonu Ducha Świętego, świętem Zatwierdzenia Zakonu.

Uwielbiamy Boga w Trójcy Jedynego za charyzmat założycielski
o. Gwidona i dzieło, które tak wiele lat temu zostało zatwierdzone powagą Kościoła.  Zamieszczone miniatury (cztery z dwudziesu dwóch) przechowywane są w kaplicy Świętego Krzyża na terenie Szpitala Ducha Świętego w Dijon, sporządzone najprawdopodobniej ok.1460r. Przedstawiają historię założenia rzymskiego Szpitala  Ducha Świętego oraz historię fundacji Szpitala  Ducha Świętego w Dijon we Francji. 

Odsłony: 2231

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu