ŻYWY OGIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO

Kategoria: Z kraju Opublikowano: wtorek, 16, grudzień 2014


Ustka.
  Huta Ducha Świętego w tym miesiącu została jeszcze bardziej rozpalona OGNIEM Jego obecności, gdyż zatrzymaliśmy się właśnie przy takim biblijnym symbolu.W Ewangelii św. Łukasza czytamy: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, by on zapłonął”. Ten fragment stał się inspiracją naszych grudniowych rozważań, podczas wieczornych spotkań modlitewnych, gdzie punktem kulminacyjnym jest Adoracja Najświętszego Sakramentu. To właśnie wpatrywanie się w Oblicze Żywego Boga pośród nas, pozwala nam zawsze na nowo odkryć Jego Oblicze. Ks. Tomasz Roda - dyrektor Caritasu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej , poszerzył i wyjaśnił nam znaczenie Ognia będącego symbolem obecności Ducha Świętego, tak realnej i namacalnej. „Duch Święty jest OGNIEM, kto nie chce się poparzyć nie powinien się zbliżać”- te słowa św. Jana Pawła II zostały przytoczone zgromadzonym młodym, którzy pragną przygotować się jak najpełniej do ŚDM w Krakowie. Uświadomiły nam one jak ŻYWA i POTĘŻNA jest obecność Ducha Świętego w naszej codzienności. Mogliśmy przekonać się o tym słuchając świadectwa Barbary Madejczyk- polskiej Olimpijki, oraz śpiewu Patrycji Baczyńskiej- finalistki programu „Must Be The Music” w 2013.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego spotkania, bez których ono nie miałoby sensu. Cieszymy się z obecności tak licznie zgromadzonych Kapłanów, oraz Sióstr zakonnych. Swoją wdzięczność kierujemy również do Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, która pełniła straż przy Najświętszym Sakramencie.

 

Niech Duch Święty płonie OGNIEM SWOJEJ MIŁOŚCI w naszych sercach. Życzymy sobie i Wam, aby właśnie to ciepło Bożej bliskości towarzyszyło nam każdego dnia w formowaniu naszych dusz, sumień a nade wszystko życia.

Zapraszamy już na następne spotkanie Huty Ducha Świętego,10.01.2015 r. Przyjdźcie!

s. Dominika CSS

Odsłony: 2040

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu