Nie co dzień się zdarza…

Kategoria: Z kraju Opublikowano: wtorek, 12, maj 2015

Lublin
. Nie co dzień się zdarza,
aby w jednym domu zakonnym przebywały siostry przygotowujące się do pierwszej
i wieczystej profesji.A tak właśnie zdarzyło się w lubelskim domu zakonnym Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. Na przełomie kwietnia i maja bowiem w naszym domu staż apostolski odbywała s. Stella. Jak sama twierdzi, był to czas bogaty w przemyślenia i nowe doświadczenia. Czas przyjrzenia się pracy sióstr, m.in. pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Czas pochylenia się na nowo nad własnym powołaniem
i utwierdzenia się w decyzji pójścia za Chrystusem drogą rad ewangelicznych.

s. Agnieszka CSS

Odsłony: 1760

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu