Życie konsekrowane w Loretto

Kategoria: Z kraju Opublikowano: czwartek, 28, maj 2015Warszawa. Dnia 23 maja w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej odbyło się sympozjum dla sióstr diecezji warszawsko –  praskiej.

Do Maryi pielgrzymowały również siostry wspólnoty warszawskiej: s. Przełożona Cypriana Dunat (w zakonie 27 lat), s. Juliana Haczyk (w z. 36 lat), s. Honorata Juchniewicz (w z. 34) , s. Christella Urbańska ( w z. 11 lat) i s. Teresa Zygmunt (w z. 16 lat).
Przewodnim tematem sympozjum było „Życie konsekrowane – historia i teraźniejszość”. Bardzo bogaty program, kompetentni mówcy (Abp Henryk Hoser oraz członkowie Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego: ks. Czesław Parzyszek SAC, ks. Jerzy Gołębiewski), spotkanie międzyzakonne, miła atmosfera, wspólna agapa i otoczenie natury pozwoliły, by na nowo zachwycić się swoim zakonnym powołaniem, uczynić rachunek sumienia i z nową gorliwością wrócić do warszawskiego apostolatu.
 
S Y M P O Z J U M 

ŻYCIE KONSEKROWANE - HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
Loretto – 23 maja 2015 r.


Wprowadzenie – Siostry Loretanki
Referat „Ewangelia i Charyzmat podstawą życia wszystkich osób konsekrowanych” – Ks. Dr Jerzy Gołębiewski
Msza Święta – przewodniczy J.E. Ks. Abp Henryk Hoser SAC
Agapa
Referat: 1. „Zagrożenia współczesnego życia konsekrowanego” – S. Krystiana Chojnacka OSB (30 min.)
Referat 2. „Współczesne wyzwania wobec życia konsekrowanego” – Ks. Prof. Czesław Parzyszek SAC (30 min.)
Dyskusja
Rekreacja
Zakończenie: Nabożeństwo Majowe 

 

„… Powołanie, którym zostałam obdarowana jest dla mnie darem, wezwaniem do nieustannego wzrastania w łasce Ducha Świętego. Bez Jego pomocy nie byłabym zdolna do wierności i wytrwania w przyjętych na siebie zobowiązaniach. Wysłuchane referaty podczas sympozjum w Loretto na nowo poruszyły struny mojego serca, by trwać w dziękczynieniu za dar powołania, by nie iść za modą tego świata, lecz w tym świecie dawać świadectwo jak bardzo Bóg nas umiłował i pragnie naszego szczęścia. Iść śladami Jego łaski to zadanie mojego życia…”                                                                     s.Honorata Juchniewicz CSS
                                                                                                                                                       

Odsłony: 1988

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu