Bogactwo roku

Kategoria: Z kraju Opublikowano: piątek, 04, grudzień 2015


Gdańsk. Bardzo wiele ważnych wydarzeń wpisało się dn. 28 listopada br. w uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem ks. abpa Sławoja Leszka Głódzia w Katedrze Oliwskiej:

- rozpoczęcie adwentu i i nowego roku kościelnego pod hasłem „Nowe życie w Chrystusie”
- przyjęcie symboli ŚDM,
- zainaugurowanie obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski
 
W uroczystościach wzięli udział biskupi, kapłani, osoby stanu duchownego, siostry zakonne w tym duchaczki matemblewskiej wspólnoty, grupa neokatechumenatu, młodzież oraz inni wierni.
 
Słowa Ewangelia wg św. Jana Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. (J3,16) ukazały wartość Krzyża, który młodzież przyjęła i wniosła do Katedry. Wraz z Nim powitana została kopia ikony Matki Bożej Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego).
 
Wraz z początkiem adwentu rozpoczęło się „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Ks. abp metropolita wręczył świece na stół wigilijny przedstawicielom instytucji charytatywnych kościołów współpracujących ze sobą: rzymsko – katolickiej Caritas, prawosławnego Eleos oraz protestanckiej Diakonii.
 
Podczas liturgii zapalona i pobłogosławiona została świeca jubileuszowa jako znak 1050. rocznicy Chrztu Polski. Płomień, który pojawi się we wszystkich kościołach będzie symbolem wspólnej modlitwy, jedności i wierności w wierze. Eucharystia w każdą I niedzielę miesiąca będzie ukierunkowana na głębsze poznanie i przeżywanie przyrzeczeń chrztu św..
 
Na zakończenie uroczystości klerycy seminarium rozdawali cudowne medaliki Niepokalanej, której wspomnienie obchodzone jest w kościele 27 listopada.

Odsłony: 1777

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu