Daj by i Syn poznany był

Kategoria: Z kraju Opublikowano: piątek, 04, grudzień 2015

Tymi słowami (przedostatniej zwrotki hymnu Veni Creator), rozpoczęliśmy drugie spotkanie (w nowym roku akademickim) Huty Ducha Świętego u sióstr Duchaczek przy ul. Szpitalnej 12.

Po odczytaniu Słowa Bożego, w katechezie pochylaliśmy się na tym, jak w Piśmie Świętym jest przedstawiany, określany Chrystus. Duch Święty daje poznać nam Jezusa w słowach Pisma Świętego. Pomaga nam osobiście odkryć, że cała Biblia mówi nam o Nim, że Słowo Boże zostało rozsiane na wszystkich stronnicach Pisma.
Po refleksji nad tym, jak rozpoznać Syna Bożego w naszej codzienności, adorowaliśmy  Najświętszy Sakrament Ołtarza. Czas naszej adoracji, uwielbienia
i modlitwy do Ducha Świętego, był czasem szczególnym. Jezus liczy wciąż, że ktoś Go usłyszy zrozumie, że ktoś zachwyci się Jego nauką. Bóg chce, by Jego Syn – Jezus Chrystus był poznany, żebyśmy nie mijali się z Nim w codzienności. Bo to jest najgorsze co może spotkać nas w życiu- minąć się  z przychodzącym Bogiem. 

Po uczcie duchowej, pełni mocy i Ducha Świętego spotkaliśmy się w refektarzu Sióstr na agapie, gdzie przy herbacie i słodkościach mogliśmy podzielić się swoimi myślami, świadectwem o spotkaniu z Synem w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu.

Kinga Poniewozik


Odsłony: 1339

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu