Radość z jednej owieczki

Kategoria: Z kraju Opublikowano: środa, 23, grudzień 2015

Miłosierdzie i pragnienie ratunku człowieka ponad sądem i odrzuceniem. Otwarcie Bramy Miłosierdzia – wielkie wydarzenie w łączności z całym Kościołem również w Archidiecezji Gdańskiej.

Dnia 13 grudnia br. w Katedrze Oliwskiej uroczystość pod przewodnictwem abpa Sławoja Leszka Głódzia zgromadziła wielu wiernych: biskupów, kapłanów, siostry zakonne, grupę neokatechumenatu, młodzież, przedstawicieli Caritas i Kaszubów, delegacje władz państwowych i samorządowych… 

Otwarcie Bramy poprzedziło wysłuchanie perykopy o Dobrym Pasterzu oraz przywołanie nauczania papieża o miłosierdziu z bulli „Misericordiae vultus”. W czasie homilii w kontekście  wydarzeń roku 70. w Gdańskiej Stoczni i wprowadzenia stanu wojennego w roku 81 wybrzmiały mocno słowa metropolity: „sprawiedliwość to nie zacieranie granicy między dobrem a złem”.

Podczas uroczystości w ramach Roku Miłosierdzia” i akcji Caritas „List do bliźniego" swoje listy do osób bezdomnych przekazali również obecni biskupi.

Na zakończenie każdy mógł przechodząc przez Bramę otworzyć swoje serce na doświadczenie Boga bogatego w miłosierdzie zyskując odpust i pójść za wezwaniem Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,15).
 
***
Dn. 19 grudnia siostry duchaczki miały również radość uczestniczyć w otwarciu Bramy Miłosierdzia w matemblewskim sanktuarium pw. Matki Bożej Brzemiennej, które dekretem abpa Sławoja Leszka Głódzia zostało ustanowione kościołem jubileuszowym w Roku Miłosierdzia. Uroczystego otwarcia dokonali: ks. proboszcz Andrzeja Pradela, s. przełożona Pompilia Ziaja, kierowniczka DSMC s. Samuela Ciesielska, mieszkanka DSMC oraz przedstawiciel parafian.

Odsłony: 1614

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu