Obłóczyny i Pierwsze śluby w 2016 r.

Kategoria: Z kraju Opublikowano: sobota, 03, wrzesień 2016

 Po zakończonych rekolekcjach 24 sierpnia2016 roku w naszej zakonnej kaplicy w domu nowicjackim w Leżajsku matka Maria Estera Kapitan przyjęła do nowicjatu dwie postulantki nadając im nowe imię zakonne: Małgorzata otrzymała imię: s. Judyta, a Justyna - s. Franciszka. Siostry otrzymały także biały welon, przez najbliższe dwa a będą się przygotywać się do złożenia ślubów : czystosci, ubóstwa i posłuszeństwa. Życzymy naszym siostrom nowicjuszkom otwarcia na natchnienia Ducha Świętego. 

Dnia 25 sierpnia 2016 roku w Bazylice leżajskiej dwie nasze siostry złożyły Panu Bogu pierwsze śluby zakonne: s. Kamila Pietrzak z Płocka - diec. płocka i s. Nina Klucewicz z Gryźlin - archidiec. warmińskiej.

Siostry swoją zakonną profesję wobec Trójjedynego Boga, Matki Najświętszej, wszystkich Aniołów i Świętych złożyły na ręce matki Marii Estery Kapitan - przełożonej generalnej. Uroczystą Msze świętą sprawowoało kilku kapłanów, głównym celebransem był. o. Flawian Bularz OFM, obecni byli proboszczowie rodzinnych parafii sióstr jak również zaprzyjaźnieni kapłani: Ks. Marek Gbiorczyk z Gryźlin i ks.Łukasz Mastalerz SDB z Czerwińska i ks. Rafał Ziajka z Wierzawic. Wspólnie z siostrami modlili się rodzice, rodzeństwo, rodzina i przyjaciele. Życzymy naszym Siostrom obfitych darów Bożych, wierności łasce powołania i nieustannego wzrostu wiary, nadziei i miłości.

s. Edyta CSS

 

Odsłony: 1807

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu