Jubileusz szkoły założonej przez m. Marię

Kategoria: Z kraju Opublikowano: środa, 19, październik 2016

Myśli człowieka krążą zawsze koło innych ludzi…(Z. Nałkowska, Granica)
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie w roku 2016 obchodzi swoje 90 –lecie istnienia. 7 października została odprawiona Msza Święta w kaplicy przy ul. Lipowej w intencji zmarłych dyrektorów, nauczycieli, absolwentów, uczniów . Eucharystii przewodniczył ks. Andrzej Sercanin- absolwent szkoły. Siostry ze wspólnoty domu w Lublinie uczestniczyły także w tym wydarzeniu. Po Eucharystii zapalono znicze na grobowcu sióstr, wśród których spoczywa m. Maria Kosiak- założycielka szkoły.. Główne obchody z okazji 90- lecia istnienia Szkoły miały miejsce 08.10. 2016r. W kościele pw. Świętego Krzyża przy ul. Pogodnej, gdzie została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji absolwentów, uczniów i pracowników VIII LO sprawowana przez ks biskupa Stanisława Wielgusa, koncelebrowana przez wielu kapłanów.

Na wstępie przeczytano krótki rys historyczny powstania szkoły opracowany przez nauczycielkę p. Terese Rybicką:
„Kiedy chcemy przywołać obrazy związane z rozpoczynającą się historią VIII Liceum, nie ulega wątpliwości, że należy sięgnąć do roku 1922. Wtedy to właśnie do Lublina przybyły Siostry Kanoniczki Ducha Świętego i osiedliły się przy ulicy Podwale 11. Posesję ową siostry otrzymały w formie darowizny od Walerii Rekiert. Położenie jej było bardzo ciekawe, z jednej strony wznosiło się wzgórze zamkowe, z drugiej rozpościerało Stare Miasto. Siostry dosyć szybko i sprawnie uporały się z remontem kapitalnym budynku. Powoli zaczęły przygotowywać się do realizacji wyznaczonych sobie zadań a wynikały one w większości z reguły zakonu. Jako, że patronem Kanoniczek był Duch Święty, idąc jego śladami, siostry stawały się pocieszycielkami ubogich, krzewicielkami pokoju, radości i miłości. Należy pamiętać, że siostry do naszego miasta przyjechały w okresie bardzo znamiennym. Słychać było jeszcze echa ogromnej radości, wręcz euforii z powodu odzyskanej przez Polskę niepodległości, ale jednocześnie coraz częściej pojawiała się troska i powstawały niepokojące pytania dotyczące dalszych losów ojczyzny. Siostry zdawały sobie sprawę z tego, że przyszłość kraju uzależniona jest od stanu intelektualnego jej obywateli, stanęły więc odważnie do walki z analfabetyzmem i w 1926 roku z inicjatywy siostry Marii Kosiak została powołana do życia Prywatna Siedmioklasowa Żeńska Szkoła Powszechna Zgromadzenia S.S. Kanoniczek. Rok później siostry otworzyły Zakład Naukowy S.S. Kanoniczek Św. Ducha, wkrótce potem w roku 1932 szkoła wprowadziła reformę zarządzoną przez ministra Wacława Jędrzejewicza. Jej realizacja polegała na ustanowieniu w szkołach średnich ogólnokształcących: czteroletniego gimnazjum (tzw. ”mała matura”) i dwuletniego liceum zakończonego „dużą maturą.” Grono pedagogiczne składało się z sióstr i osób świeckich, pełne prawa państwowe gimnazjum otrzymało w 1934 roku, liceum zaś w 1937 roku. Jako, że czesne było bardzo niskie, na kształcenie córek mogli sobie pozwolić zarówno robotnicy, jak i chłopi. Dodatkowo, dla dzieci z najbiedniejszych rodzin, fundowane były stypendia. Siostry, dla dziewcząt zamiejscowych, prowadziły pensjonat, w którym uczennice otoczone były dobrą opieką pedagogiczno- wychowawczą. Zdecydowanie największy wpływ na kształtowanie oblicza szkoły Kanoniczek, wywarła siostra Maria Kosiak i wieloletni dyrektor, ksiądz dr Ludwik Zalewski.”

W uroczystościach jubileuszu szkoły brało udział 7 sióstr ( s.P.Weronika. s. Akwina, s. Leonarda, s. Tomaria, s.Eligia, s.Marlena, s. Terezjana). Na ręce s. Przełożonej Weroniki Kanadys pani dyr. Lucyna Mądra, w dowód wdzięczności wręczyła bukiet kwiatów. Kolejnym punktem świętowania było uroczyste przejście z orkiestrą z kościoła do budynku VIII LO przy ul. Słowiczej 5 i akademia jubileuszowa w sali gimnastycznej z udziałem licznie zaproszonych gości.
W programie uczestnicy mogli zwiedzić szkołę, zapoznać się z bogatą kroniką fotograficzną , a także spotkać w gronie przyjaciół.
Szkoła obecnie liczy 350 uczniów. Realizuje nowatorskie działania edukacyjne m.in. otwieranie klas z edukacją teatralną , kryminalistyką, czy też służb mundurowych.

s. Eligia CSS

Odsłony: 925

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu