Listopadowe spotkanie Czcicieli Ducha Świętego

Kategoria: Z kraju Opublikowano: środa, 16, listopad 2016

Kraków. Grupa Czcicieli Ducha Świętego spotykająca się przy klasztorze Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego przy ul. Lotniczej 4 w Krakowie powstała w styczniu 2007r. z inicjatywy ówczesnej siostry przełożonej Mariany Krzysiek. Od początku moderatorem i duchowym przewodnikiem w zgłębianiu Pisma Świętego został ks. dr hab. Stanisław Wronka – biblista na Uniwersytecie Jana Pawła II. Grupa liczyła ponad 20 osób. Również siostry towarzyszyły w tych spotkaniach, prowadząc modlitwy i spotykając się przy wspólnym stole. Obecnie Grupę Czcicieli prowadzą s. Petra i s. Eugenia.
W dniu 15 listopada 2016r. w domu Sióstr Duchaczek odbyło się kolejne spotkanie grupy Czcicieli Ducha Świętego. Rozpoczęło się ono wspólną modlitwą w zakonnej kaplicy – rozważaniem Ewangelii na najbliższą niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata oraz koronką do Ducha Świętego, w której odmawianie zaangażowali się zgromadzeni wierni. Kolejnym momentem było wspólne spotkanie przy stole, rozmowa, dzielenie się aktualnymi sprawami Kościoła i własnymi przemyśleniami.
Istotną część spotkania stanowiło rozważanie fragmentu Ewangelii Łk 4,38-44.
Ks. dr hab. Stanisław Wronka nawiązał do tradycji i zwyczajów czasu, w którym żył Pan Jezus, a także pochylał się nad treścią omawianej perykopy. Na zakończenie wspólnie z siostrami w kaplicy zostały odmówione Nieszpory.
Następne spotkanie grupy Czcicieli Ducha Świętego przy ul. Lotniczej 4 w Krakowie 13 grudnia. Serdecznie zapraszamy.

s. Eugenia CSS

 

Odsłony: 1049

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu