Przyjaciel kocha w każdym czasie

Kategoria: Z kraju Opublikowano: środa, 11, październik 2017

IMG 5675

Chmielnik. 7 października kolejny raz 25-osobowa grupa młodzieży z Chmielnika Młodzi Miłosierni uczestniczyła w spotkaniu prowadzonym przez Siostry z Koinonii Św. Pawła w Kielcach. Tematem rozważań była PRZYJAŹŃ.

Siostry ukazały nam jej wartość i piękno na przykładzie relacji Dawida i Jonatana. Wiemy, że prawdziwa PRZYJAŹŃ jest możliwa tylko wtedy, gdy Bóg jest w jej centrum. Na warsztatach, otrzymaliśmy konkretne wskazania, co robić by być dobrym przyjacielem i mieć prawdziwego przyjaciela, jak ważny jest czas, spotkanie, zaufanie, wzajemny szacunek i pragnienie dobra drugiej osoby. Warto zadbać o prawdziwą PRZYJAŹŃ, bo tak jak mówi Św. Augustyn: „ Bez przyjaciela nic nie wydaje się przyjazne .”


s. Gracjana CSS

Odsłony: 264

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu