Huta Ducha Świętego

 

CZYM JEST HUTA DUCHA ŚWIĘTEGO?

huta baner1am

Huta jest wydarzeniem , sięgającym swych początków w nowennie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego w Krakowie. To właśnie w 2013 r. w naszych sercach narodziło się pragnienie spotkań, które mogłyby skupiać osoby pragnące uwielbiać Ducha Świętego, ale nie jedynie przez 9 dni, lecz dłużej. Rozmawiając miedzy sobą, Siostry Kanoniczki Ducha Świętego nie wiedziały jeszcze, że podobne pragnienie rodzi się w sercach młodych mężczyzn - nowopowstającej gałęzi męskiej Towarzystwa Ducha Świętego. Dziś wiemy że to On rozpalił w naszych wspólnotach chęć „zapalania innych” bliskością Osoby Ducha Świętego. Poznania GO na nowo, poddania Jemu samemu swojego życia i serca „przetopieniu” i „oczyszczeniu” Ogniem Jego obecności. Nazwa „HUTA DUCHA ŚWIĘTEGO”, którą poddali Bracia z Towarzystwa, miała zaciekawić ale nade wszystko wzbudzić większą, głębszą refleksje nad tym, co się dokonuje w czasie naszego trwania w wieczerniku modlitwy, uwielbienia i poznawania Ducha Świętego. Tak też zrodziła się idea comiesięcznych poniedziałkowych spotkań w kościele św. Tomasza przy klasztorze Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego.
Po ludzku mogłoby się wydawać, że to tyle… kolejne spotkania z młodzieżą, o mało rozpowszechnionej tematyce- bo poświęconej Osobie Ducha Świętego, ale czy mogły nas one czymś zaskoczyć. Samo spotkanie pewnie NIE ale Duch Święty TAK!
Wydawałoby się, że woda gasi ogień. A Duch Święty powiał właśnie tam gdzie tej wody jest najwięcej… nad samym morzem:) Od 2015r. w diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej w Ustce Siostry Kanoniczki Ducha Świętego rozpoczęły cykl spotkań poświęconych Osobie Ducha Świętego, przygotowujących młodzież do sakramentu bierzmowania, ale również skierowanych do wszystkich wiernych pragnących pogłębić swoją wiarę. Także na Ukrainie w roku 2016 zaczęły odbywać się Huty Ducha Świętego.
Dlaczego HUTA? Właśnie dlatego, że chcieliśmy zainspirować szczególnie młodych ludzi realizmem a zarazem szaleństwem, bliskością a jednocześnie tajemniczością Ducha Świętego. Trzeba przyznać, że Trzecia Osoba Trójcy Świętej-Duch nawet pod względem teologicznym ma najmniej publikacji, a i w naszej ewangelizacji bardzo często trudno nam przekazać Jej ŻYWĄ OBECNOŚĆ w naszym życiu.
ŚDM, były dla nas światłem, aby nie tracić czasu i iskrą, że trzeba działać, trzeba zgiąć kolana do wspólnej modlitwy, zatrzymać młodego człowieka przed Najświętszym Sakramentem, by to nie nasze słowa go przemieniały, lecz sam Bóg w obfitości swoich darów i owoców.
W pierwszym roku podjęliśmy tematy: DUCH ŚWIĘTY W BIBLIJNYCH SYMBOLACH:
Ogień, Wiatr, Pieczęć, Tchnienie, Namaszczenie, Woda, Nałożenie Rąk

Drugi rok miał ukazać nam aktualność, i bliskość: DUCHA ŚWIĘTEGO W SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH: sakrament małżeństwa, sakrament kapłaństwa, sakrament pokuty i pojednania, sakrament namaszczenia chorych, sakrament bierzmowania, sakrament chrztu świętego

Trzeci rok ma na celu wyostrzyć nasze spojrzenie na : DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO W ŻYCIU WSPÓŁCZESNYCH ŚWIĘTYCH:

HUTA DUCHA ŚWIETEGO 2016/2017 USTKA

Temat: „Duch Święty działający w życiu współczesnych Świętych”

Październik: 08.10.2016
Temat: Duch Święty w życiu św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny Kowalskiej

Listopad: 12.11.2016
Temat: Duch Święty w życiu Bł. Karoliny Kózkówny

Grudzień: 10.12.2016
Temat: Duch Święty w życiu Bł. Piotra Jerzego Frassatieg - Człowiek Ośmiu Błogosławieństw

Luty: 11.02.2017
Temat: Duch Święty w życiu Bł. Jose Sancheza

Marzec: 11.03.2017
Temat: Duch Święty w życiu bł. Laury Vicuna

Kwiecień: 08.04.2017
Temat: Duch Święty w życiu Bł. Chiara Luce Badano

Maj: 13.05.2017 (+ Festyn Rodzinny)
Temat: Duch Święty w życiu Bł. Ojca Michała Tomaszka i Ojca ZbigniewaStrzałkowskiegon

Czerwiec: 10.06.2017 (Festyn Rodzinny + Huta Ducha Świetego)
Temat: Duch Święty w życiu św. Joanny Beretty Molla
PLEJADA ŚWIĘTYCH NASZYCH CZASÓW- podsumowanie

Huta Ducha Świętego to spotkania, które w całości poświęcone są DUCHOWI ŚWIETYM. To ON jest w nich najważniejszy, to osobowe spotkanie wiernych z Żywym Bogiem obecnym w Najświętszym Sakramencie. „Huta” to jedynie forma , w której proponujemy wiernym różne aspekty wyrażania naszej wiary. Chcemy spotykać się aby „poddać się obróbce” Bożej Miłości, tak jak czyni się to z najtrwalszymi metalami, w „temperaturze” modlitwy, refleksji, milczenia, „ostudzani” łaską Ducha Świętego.
KRAKÓW:


 huta2USTKA:huta ustka 06 2017

 

Obejrzyj Huty Ducha Świętego w Ustce!

 

DOBRE MEDIA

 


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu