16 maja 2013

Przyzywając Ducha Świętego – Wezwania do Ducha Świętego

19 maja 2013

Przyzywając Ducha Świętego – W Wieczerniku cz. II

20 maja 2013

Oto Matka twoja

26 maja 2013

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia

15 czerwca 2013

… ponieważ bardzo umiłowała

23 czerwca 2013

A wy za kogo Mnie uważacie?

27 czerwca 2013

Kapie łaska

12 lipca 2013

Erem

19 lipca 2013

…obrała najlepszą cząstkę…

26 lipca 2013

Proście…, szukajcie …, kołaczcie…

18 sierpnia 2013

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię…

31 sierpnia 2013

Kim jestem? – powołanie duchackie

9 września 2013

Strumień – wakacyjne obrazy

23 października 2013

Zamykam w sercu

23 września 2014

Zanurzyć się w ciszy…

Czy pragniesz czasem zanurzyć się w ciszy? zanurzyć i zamilknąć zanurzyć i ….   Cisza którą się słyszy paradoks? cisza pieśń grająca słyszysz… s. Pia CSS