26 maja 2013

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia

30 maja 2013

Komunia

5 czerwca 2013
oblicze 2018

Oblicze

O Tobie mówi moje serce: “Szukaj Jego oblicza!” Szukam, o Panie, Twojego oblicza; swego oblicza nie zakrywaj przede mną. Psalm 27
7 czerwca 2013

Wrażliwe serce

15 czerwca 2013

… ponieważ bardzo umiłowała

23 czerwca 2013

A wy za kogo Mnie uważacie?

27 czerwca 2013

Kapie łaska

29 czerwca 2013

Pójdź za Mną

12 lipca 2013

Erem

19 lipca 2013

…obrała najlepszą cząstkę…

25 lipca 2013

Ciągle stwarzasz

26 lipca 2013

Proście…, szukajcie …, kołaczcie…

3 sierpnia 2013

Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości

18 sierpnia 2013

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię…

23 sierpnia 2013

Ślubuję…