15 maja 2013

Przyzywając Ducha Świętego – Duchacki krzyż

20 maja 2013

Oto Matka twoja

23 czerwca 2013

A wy za kogo Mnie uważacie?

29 czerwca 2013

Pójdź za Mną

18 sierpnia 2013

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię…

23 sierpnia 2013

Ślubuję…

31 sierpnia 2013

Kim jestem? – powołanie duchackie

24 listopada 2013

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

16 stycznia 2014

Szukam Panie Twojego Oblicza… (VII)

5 kwietnia 2014
biblia

Przyjaźń, która „się nie opłaca”

V Niedziela Wielkiego Postu A „Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem […]
13 kwietnia 2014
biblia

Męka Jezusa…

Niedziela Palmowa Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: “Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam”. A oni […]
18 kwietnia 2014
krzyz

Wielki Piątek

Będę trwać pod KRZYŻEM… s. Pia CSS
31 sierpnia 2014
biblia

Nie myślisz o tym, co Boże…

22 Niedziela Zwykła Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; […]
14 września 2014
biblia

Tak bowiem Bóg umiłował świat…

Święto Podwyższenia Krzyża świętego Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył […]
2 lutego 2015

Dzień Życia Konsekrowanego

Sen zakonnicy Śnił mi się czasem sen jasny, wielki, Jak zorzy rannej świt: Żem zakonnicą Twoją na wieki, Dziecięcych marzeń szczyt. Gdy kadzidlane płynęły wonie, Korną […]