18 maja 2013

Przyzywając Ducha Świętego – W Wieczerniku cz. I

29 czerwca 2013

Pójdź za Mną

19 lipca 2013

…obrała najlepszą cząstkę…

23 sierpnia 2013

Ślubuję…

31 sierpnia 2013

Kim jestem? – powołanie duchackie

14 września 2013

Dar serca.

18 października 2015
biblia

…lecz żeby służyć….

Jakub i Jan synowie Zebedeusza zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, […]
24 września 2017
biblia

…Idźcie i wy do mojej winnicy…

XXV niedziela zwykła Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za […]