15 maja 2013

Przyzywając Ducha Świętego – Duchacki krzyż

19 maja 2013

Przyzywając Ducha Świętego – W Wieczerniku cz. II

19 maja 2013

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

20 maja 2013

Oto Matka twoja

26 maja 2013

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia

30 maja 2013

Komunia

5 czerwca 2013
oblicze 2018

Oblicze

O Tobie mówi moje serce: “Szukaj Jego oblicza!” Szukam, o Panie, Twojego oblicza; swego oblicza nie zakrywaj przede mną. Psalm 27
15 czerwca 2013

… ponieważ bardzo umiłowała

27 czerwca 2013

Kapie łaska

29 czerwca 2013

Pójdź za Mną

12 lipca 2013

Erem

19 lipca 2013

…obrała najlepszą cząstkę…

25 lipca 2013

Ciągle stwarzasz

23 sierpnia 2013

Ślubuję…

31 sierpnia 2013

Kim jestem? – powołanie duchackie