100 lat w Lublinie
18 czerwca 2022
Powołani, by wyruszyć w drogę
27 czerwca 2022

100 lat w Chmielniku

Minęło 100 lat posługi Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia w Chmielniku. Główne uroczystości miały miejsce 19.06.2022 r. Rozpoczęły się spotkaniem  na auli Chmielnickiego Centrum Kultury. Siostra Irena Drozd, która opracowała historię tego 100-lecia, w streszczeniu, przybliżyła  zebranym siostrom i zaproszonym gościom działalność sióstr w tutejszej społeczności i okolicznych miejscowościach, przynależących do chmielnickiej parafii. Bardzo interesująca prezentacja przygotowana przez s. Dominikę Pac, z wykorzystaniem wielu archiwalnych zdjęć, uwidoczniła ogromne zaangażowanie  wspólnoty zakonnej na rzecz ewangelizacji w duchu Bł. Ojca Gwidona, w zależności od czasów, w jakich siostry żyły i żyją do dziś.

Na szczególną uwagę zasługuje założenie szkoły krawieckiej w 1922r., wszechstronna pomoc Polakom, a także  Żydom w czasie wojny, praca sióstr w szpitalu po wojnie, katecheza i praca formacyjna, wśród dzieci i młodzieży od czasów powojennych aż do dnia dzisiejszego.

Prelekcja ta była dla słuchaczy swoistą lekcją tego, co to znaczy odczytywać znaki czasu i uwspółcześniać Ewangelię.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ordynariusz kielecki Bp Jan Piotrowski. Chór zakonny pod dyrekcją s. Adriany Miś wykonał kilka skomponowanych przez dyrygentkę pieśni. Wcześniej siostry śpiewały też na scenie auli Domu Kultury. Po Mszy Świętej do zgromadzonych wiernych, zwróciła się z serdecznymi słowami pochodząca z Chmielnika Przełożona generalna matka Kazimiera Gołębiowska. Trzeba dodać że z tej parafii pochodzi obecna Wikaria generalna s. Edyta Wesołowska i Przełożona misyjnej placówki w Gatara s. Benedykta Szwarczyńska. Parafianie z ogromną życzliwością pomogli przygotować obecnej Przełożonej s. Gracjanie Pawełczak i pracującym tu siostrom, jubileuszowe uroczystości. Ks. Proboszczowi Waldemarowi Krochmalowi i Księżom współpracownikom, Panu Burmistrzowi Pawłowi Wójcikowi i wszystkim przyjaciołom z serca pragniemy powiedzieć: „ Bóg zapłać”, bo w tym mieści się więcej niż człowiek potrafi dać, czy wyrazić.

Zaczęłyśmy nowe drugie stulecie. Ufne we wstawiennictwo Naszego Bł. Ojca Założyciela i naszych sióstr poprzedniczek prosimy: „Duchu święty prowadź nas, w radości i pokoju, drogami miłosierdzia.

s. Antonina Wojdyła