biblia
Tak bowiem Bóg umiłował świat…
14 września 2014
Siostry Kanoniczki Ducha Świętego w Burundi
21 września 2014

…wyszedł wczesnym rankiem…

biblia

XXV niedziela zwykła

Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy! A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych! Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.Mt 20,1-16a

  • Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy… Bóg, który szuka człowieka… Bóg, który pragnie człowieka obdarowywać… Bóg, który kocha… Czy pozwalam się Bogu odnaleźć? Czy chcę być przez Niego obdarowanym? Czy pragnę Jego miłości? Czy ja kocham…? Bóg wychodzi wczesnym rankiem…
  • …wyszedł wczesnym rankiem… wyszedł około godziny trzeciej… Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej… Bóg, który tak szalenie mnie i Ciebie kocha, że wychodzi ponownie, aby się z nami spotkać! Cierpliwie szuka… Ale nic na siłę… Bóg dlatego, że kocha daje nam wolność… Albo pozwolimy Mu się znaleźć, albo będziemy uciekać… On i tak będzie wychodzić i szukać, ale pytanie: gdzie wtedy my będziemy? Czy w ogóle zauważymy, że Bóg do nas wychodzi, że nas szuka?… A czy Ty szukasz Boga? Psalmista mówi: “Szukam o Panie Twojego Oblicza…”… Czy te słowa mogą stać się również moją i Twoją modlitwą? Dzisiejsze Słowo to ukazanie wielkiej Miłości Boga, który wciąż szuka człowieka i który ma dla każdego z nas miejsce w Swojej winnicy… Czy jestem i czy Ty jesteś gotowy przyjść do tej winnicy? Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy!

s. Pia CSS