Przyjęcie do Postulatu 2021
26 października 2021
400-lecie konsekracji
31 października 2021

170 rocznica Odrodzenia Zakonu

W dniu 27 października 2021 roku całe nasze Zgromadzenie przeżywa ważny dzień – rocznicę Odrodzenia Zakonu. W bieżącym roku jest to już 170 rocznica. Warto przypomnieć sobie w tym dniu historię:

“Pod koniec XVIII wieku, za czasów Poniatowskiego, wiele Zakonów w zaborze austriackim poddanych zostało kasacie. Los ten spotkał również nasz Zakon, tak, że zamknięty został nowicjat, nie można było przyjmować nowych kandydatek. Z biegiem lat siostry umierały, tak, że w latach 30-tych XIX w. zostały tylko dwie. Musiały też opuścić dom przy ul. Szpitalnej. Jedna z nich, s. Kazimiera Sakowicz zamieszkała u ss. Dominikanek na Gródku, a s. Marta Zalewska u ss. Bernardynek. W tym czasie zmarł biskup Sołtyk i administratorem diecezji został ks. Mateusz Gładyszewicz. On to na pierwszym zwołanym przez siebie posiedzeniu Konsystorza, przedstawił sprawę odrodzenia żeńskiej gałęzi Zakonu Ducha Świętego, gdyż Zakon był zasłużony dla Kościoła, Ojczyzny, jak i samego Krakowa. Za jego staraniem został otwarty nowicjat naszego Zakonu u ss. Wizytek i po pewnym czasie zaczęły zgłaszać się pierwsze kandydatki. Kiedy zgłosiło się pięć pierwszych panien, s. Marta Zalewska przybyła również do ss. Wizytek. 27 października 1851 roku, siostry wróciły do swojego domu przy ul. Szpitalnej. Pierwsze lata były trudne, wszystko trzeba było zaczynać od początku. Siostry szybko otworzyły szkołę i jak był kontakt z młodzieżą, zaczęły zgłaszać się dalsze kandydatki, tak, że z biegiem czasu trzeba było poszerzyć dom. Z chwilą, kiedy nastąpiło odrodzenie Zakonu, s. Marta Zalewska musiała przyjąć ścisłą klauzurę i nastąpił podział na chóry, choć to nie było w założeniu Ojca Założyciela. Siostry zawsze podkreślały, że są zgromadzeniem czynnym. W 1919 roku została zniesiona klauzura i zlikwidowany trzeci chór. Wtedy też zaczęły powstawać nowe placówki.

Siostra Marta Zalewska była jedyną osobą, która przekazała odrodzonemu Zgromadzeniu tradycję dawnych pokoleń. Dzięki temu mamy ciągłość tradycji choć Zgromadzenie liczy już ponad 800 lat istnienia.” (s. Klara Antosiewicz, “Cor unum” nr 3, 1976 r., s. 17)

Przełożona generalna m. Kazimiera Gołębiowska w swoim liście na rocznicę Odrodzenia Zakonu skierowała do sióstr następujące słowa:

„Dnia 27 października 2021r. upływa 170 lat Odrodzenia naszego Zgromadzenia. Mijają lata i wieki istnienia naszego Zakonu, naznaczone działaniem Ducha Świętego, który czyni wielkie rzeczy i pisze naszą historię służbą miłości miłosiernej w realizacji charyzmatu naszego Założyciela bł. Gwidona z Montpellier.
On – Duch Święty, nie zrażając się naszą słabością i ludzkimi ograniczeniami, dokonuje swego dzieła, przyjmując naszą ludzką kruchość, nasze dobre pragnienia, nasze ofiary serca i podejmowany każdego dnia trud wierności złożonym ślubom.
Święto Odrodzenia Zakonu to czas odtwarzania w pamięci wydarzeń, osób i tworzonych dzieł.”

Dziękujmy dzisiaj Bogu za Jego dzieło i odrodzenie Zakonu Ducha Świętego.

“Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…”