Echa Wielkiego Tygodnia
8 kwietnia 2015
Porwij nas Duchu Święty…
14 kwietnia 2015

Widzieliśmy Pana!

biblia

II niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. (J 20,19-31)

  • …przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana… Jezus przychodzi, przychodzi ze Swoim pokojem… przychodzi i pokazuje mi ręce i bok. Czy jest we mnie radość ze spotkania z Panem? Czy jest we mnie radość, że ujrzałem/am Pana? Czy przez ten tydzień od Zmartwychwstania Jezusa spotkałem/am się z Panem Zmartwychwstałym? Czy idę i głoszę: Widzieliśmy Pana! A może ktoś mi mówi, że widział Pana? Czy wierzę, czy muszę sam/a dotknąć ran, zobaczyć…? Do Ciebie i do mnie mówi dzisiaj Miłosierny Jezus:

…nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym…

…Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli…

s. Pia CSS