Majowa Huta w Ustce
13 maja 2015
Wieczernik…
23 maja 2015

…a Pan współdziałał z nimi…

biblia

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły. (Mk 16,15-20)

  • I rzedł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię… to słowa skierowane głównie do Apostołów, ale trzeba je również przyjąć osobiście. Każdy człowiek ochrzczony jest równocześnie posłany, aby świadczyć o Jezusie, świadczyć o Miłości, aby głosić Ewangelię. Czy ja, Ty swoim życiem, słowem, czynem głoszę MIŁOŚĆ?

s. Pia CSS