Kapliczka dla świętego…
9 grudnia 2020
„Wigilia dla Ubogich” 2020
20 grudnia 2020

20 dni…

Czas płynie i do zakończenia Roku Jubileuszowego pozostało już tylko 20 dni. Na podsumowania przyjdzie jeszcze czas, a teraz trzeba przypomnieć o tym co ważne w tych ostatnich dniach świętowania.

Z racji jubileuszu Penitencjaria Apostolska w imieniu Ojca Świętego Franciszka udzieliła łaski odpustu zupełnego. Do 31 grudnia w naszych kościołach i kaplicach, a osoby chore także w swoich domach mogą uzyskać taki odpust, łącząc się duchowo w przeżywamy przez nas jubileusz!

Zachęcamy do odwiedzenia naszego kościoła pw. św. Tomasza Apostoła w Krakowie, w którym w każdy czwartek trwa całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz naszych kaplic zakonnych. Skorzystajmy z łaski odpustu i ostatnich dni świętowania Roku Jubileuszowego 800-lecia posługi Zakonu Ducha Świętego w Polsce!

s. Pia CSS