Ta modlitwa ma moc
18 września 2015
Jeszcze ze wspomnień
21 września 2015

O czym to rozprawialiście w drodze?…

biblia

XXV niedziela zwykła

Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich! Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał. (Mk 9,30-37)

  • …zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze?… Jezus chce być obecny w naszym życiu, kiedy Go odsuwamy to sam nas pyta… Uczniów zapytał o czym rozmawiali w drodze… Jezus pyta dzisiaj ciebie i mnie o czym rozmawiamy w drodze, co mam w sercu, czym żyję… Pyta o czym rozmawiam z innymi, czy to co mówię podnosi do góry czy raczej odwrotnie… Co odpowiesz dzisiaj Jezusowi na pytanie: O czym to rozprawiasz w drodze?
  • …Lecz oni milczeli…. uczniowie milczą… dlaczego?… Jezus tym pytaniem dotyka ich serc, pokazuje czym żyją… a przecież On jest z nimi… uczniowie jednak wciąż myślą tylko po ludzku. Nie milcz… przed Nim możesz być prawdziwa/y…
  • …Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim… potem wziął dziecko, postawił je przed nimi… Niesamowite co robi Jezus… zadaje pytanie, spotyka się z milczeniem uczniów… i nazywa to co oni nie chcą nazwać, ich pożądanie władzy… a potem pokazuje im dziecko… czyste, posłuszne, skłonne do zgody, wolne od względów ludzkich i obłudy (por. Jk 3,16-4,3)… Spójrz dzisiaj na to dziecko…

s. Pia CSS