Dobroć i miłosierdzie świętego Mikołaja w Zborowie
10 grudnia 2016
Ogień dla nas i całego świata 2
14 grudnia 2016

…błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi…

biblia

III niedziela Adwentu

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. (Mt 11,2-11)

  • Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? … Całe życie Jana było przygotowaniem drogi dla Jezusa i teraz słyszy właśnie o Nim… słyszy o Jezusie… Słyszy jednak zupełnie co innego niż się spodziewał (Mesjasz miał być sędzią, wprowadzić wolność…). Słyszy o Mesjaszu, który nie sądzi a uzdrawia… który jest miłosierny, a nie walczy… głosi Ewangelię. Jak łatwo zwątpić, kiedy ma się inną wizję Boga… inny obraz Boga, niż ten Bóg którego przychodzi nam spotkać i poznać. Jezus mówi: błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi… Czy moje serce jest gotowe, by przyjąć właśnie takiego Mesjasza… Mesjasza pełnego miłości i miłosierdzia? Czy jest we mnie pragnienie poznania Jezusa, czy raczej chcę by był On taki jaki mam Jego obraz i wizję?
  • Niech te kolejne dni adwentu będą czasem poznania Jezusa, zachwycenia się na nowo Jego miłością!

s. Pia CSS