Spotkanie Młodych Taize w Rydze
18 stycznia 2017
Tajemnice Bożego Narodzenia w buskich szkołach
22 stycznia 2017

…Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie…

biblia

III niedziela zwykła

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalegou, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. (Mt 4,12-23)

  • …Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie… Jezus przychodzi do mnie, do mojej wewnętrznej ciemności, by w tej “krainie śmierci” znowu “wzeszło światło”. Zobacz ciemność, która jest w Tobie… i proś Pana by ogarnął ją swoim światłem. Ciemność może być spowodowana: grzechem, słabością, brakiem przebaczenia, kłamstwem itd… Nazwij ciemność, którą masz w sobie i pozwól by Jezus uczynił tą krainę, krainą światła i miłości.
  • …nawracajcie się… pójdźcie za Mną… zostawili… poszli za Nim… Co czujesz czytając te słowa? Które z nich dotyka Twojego serca? Zostań z tym słowem… pozwól, by ono w Tobie działało… by Cię dotykało i przemieniało.

s. Pia CSS