DSCN6162
Kolędowanie Dzieciątku Jezus – Kraków i Warszawa
6 stycznia 2018
Warszawa – spotkanie opłatkowe
10 stycznia 2018

40. rocznica narodzin dla Nieba

DSC08164

8 stycznia 2018 r. przypada 40. rocznica narodzin dla Nieba m. Redempty Śledzińskiej, wieloletniej Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia. Urodziła się w 1921 r. W sierpniu 1939 r. wstąpiła do sióstr duchaczek. Pracowała jako pielęgniarka w szpitalach. W Zgromadzeniu pełniła odpowiedzialne funkcje: przełożonej domowej, sekretarki generalnej, radnej generalnej. Od 1963 r. do końca życia pełniła obowiązek Przełożonej Generalnej Zgromadzenia. Z entuzjazmem przeprowadzała odnowę Zgromadzenia w duchu Soboru Watykańskiego II. Zmarła w Krakowie 8 stycznia 1978 r. Została pochowana w grobowcu zakonnym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Dnia 6 stycznia 2018 r. w uroczystość Objawienia Pańskiego o godz. 12.00 w kościele pw. św. Tomasza w Krakowie została odprawiona dziękczynna Msza Święta za życie, powołanie i posługę m. Redempty Śledzińskiej. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił o. Wiesław Wiśniewski, Rektor WSD Towarzystwa Ducha Świętego. Obecny był także ks. Kanonik Czesław Pac, kapelan sióstr duchaczek z ul. Lotniczej w Krakowie oraz bracia z Towarzystwa Ducha Świętego i siostry z różnych wspólnot. W uroczystości wzięła także udział bratanica śp. m. Redempty pani Anna Śledzińska-Będkowska wraz z mężem Piotrem oraz państwo Elżbieta i Roman Różyccy (sąsiedzi sióstr, należący także do grupy Czcicieli Ducha Świętego, znający m. Redemptę).

O godz. 15.30 wszyscy zgromadzili się przy grobowcu zakonnym na Cmentarzu Rakowickim, aby odmówić część radosną Różańca świętego. Rozważania do tajemnic zaczerpnięte zostały z listów, jakie m. Redempta przesyłała siostrom z racji świąt.

Matka Redempta uczyła, jak żyć i kochać Boga i bliźniego. Oddała swoje życie Jezusowi Chrystusowi i trwała w tej ofierze do końca swoich ziemskich dni. Ufamy, że On przyjął Ją już do Swego Królestwa i pozwala oglądać Swe Boskie Oblicze.

Jedność i miłość w Duchu Świętym” – niech te słowa często powtarzane przez m. Redemptę umacniają nasze wspólnoty i rodziny.

s. Eugenia CSS