Orszak Trzech Króli w Warszawie
7 stycznia 2021
Niedziela Dobrych Uczynków
17 stycznia 2021

43. rocznica narodzin dla Nieba

8 stycznia 2021 r. przypada 43. rocznica narodzin dla Nieba m. Redempty Śledzińskiej, wieloletniej Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia. Rok 2021 to szczególny rok dla Zgromadzenia, ponieważ wpisuje się on w 100. rocznicę urodzin matki Redempty. Urodziła się 8 marca 1921 r. W 1939 r. wstąpiła do sióstr duchaczek. Pracowała jako pielęgniarka w szpitalach. Sprawowała różne funkcje: przełożonej domowej, sekretarki generalnej, radnej generalnej. W latach 1963-1978 pełniła obowiązek Przełożonej Generalnej Zgromadzenia, przeprowadzając odnowę Zgromadzenia w duchu Soboru Watykańskiego II. Zmarła w Krakowie 8 stycznia 1978 r. Jej doczesne szczątki spoczywają w grobowcu na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

8 stycznia 2021 r. o godz. 15.00, siostry zgromadziły się przy grobowcu zakonnym na Cmentarzu Rakowickim, aby modlitwą różańcową wypraszać rozwój i świętość dla Zgromadzenia. Rozważania do poszczególnych tajemnic zostały zaczerpnięte z listów, które m. Redempta Śledzińska kierowała do sióstr. Ufamy, że cieszy się ona przebywaniem na wieki w Bożej obecności.

Boże, Ojcze Wszechmogący, który obdarzyłeś
służebnicę swoją Matkę Redemptę łaską szczególnego wybrania
i ubogaciłeś darem umiłowania Kościoła Świętego i swego Zakonu,
prosimy Cię pokornie, abyś za jej wstawiennictwem wysłuchał naszej prośby
i udzielił łaski…, o którą z ufnością prosimy.
Spraw byśmy napełnieni mocą Ducha Świętego,
mogli z tym większą gorliwością głosić Twoją chwałę
i z miłością służyć Chrystusowi w bliźnich.
 Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen
 

W 1995 r. Kuria Metropolitalna w Krakowie wydała zezwolenie na prywatne odmawianie modlitwy za wstawiennictwem m. Redempty o uproszenie łask.

13 stycznia 2021 r. – 43. rocznica pogrzebu śp. m. Redempty Śledzińskiej.